Vàng Mua Bán
SJC HN 48,520 48,920
SJC HCM 48,520 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,750
DOJI AVPL / HCM 48,550 48,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

TP.HCM triển khai giai đoạn 2 đề án đô thị thông minh

TUYẾT HƯƠNG 07:40 | 30/03/2020

TP.HCM sẽ nâng cấp 2 mô hình thí điểm tại quận 1 và quận 12, đồng thời phê duyệt đề án đô thị thông minh tại 22 quận, huyện còn lại.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông trong năm 2020, triển khai giai đoạn 2 của đề án đô thị thông minh. Cụ thể, hình thành bộ máy Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TP.HCM. Nâng cấp 2 mô hình thí điểm tại quận 1 và quận 12, đồng thời phê duyệt đề án đô thị thông minh tại 22 quận, huyện còn lại.

Cơ quan này cũng được giao hướng dẫn các sở xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại đơn vị. Đẩy mạnh việc tích hợp các camera của 24 quận huyện, giao thông và Công an TP.HCM. Nâng cấp Trung tâm điều hành y tế thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đưa ra những dự báo, cảnh báo xu hướng bệnh tật trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

  TP.HCM triển khai giai đoạn 2 đề án đô thị thông minh.

TP.HCM triển khai giai đoạn 2 đề án đô thị thông minh.

Triển khai hiệu quả Trung tâm điều hành giáo dục thông minh giúp hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh. Quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh, quản lý lịch làm việc, tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh, hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo…

Sở Thông tin Truyền thông cũng được giao hướng dẫn triển khai tối đa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tham gia kết nối và cung cấp thông tin trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Triển khai thí điểm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ 5 (5G) thí điểm phục vụ các khu vực công cộng, các điểm du lịch tại trung tâm TP.HCM. Thực hiện đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức trên địa bàn...

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trước đó, TP.HCM đã triển khai có hiệu quả giai đoạn 1 của đề án đô thị thông minh với 4 cấu phần trọng tâm. Trong đó, TP.HCM đã thành lập quy chế khai thác kho dữ liệu dùng chung và hệ dữ liệu mẫu được đặt tại công viên phần mềm Quang Trung.

Về cấu phần thứ 2, xây dựng trung tâm Điều hành chỉ huy được đặt tại trụ sở UBND TP.HCM, đã giao cho Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm xây dựng đề án. Đây không chỉ là một hệ thống đặt tại trụ sở UBND TP.HCM mà còn gắn kết với các trung tâm điều hành chỉ huy ở các sở, ngành.

Đối với cấu phần thứ 3 là Trung tâm Dự báo và mô phỏng phát triển kinh tế xã hội tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã bước đầu phát huy hiệu quả trong chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 với việc dự báo các chỉ tiêu tăng trưởng, các kịch bản tăng trưởng phát triển kinh tế trong vòng 5 năm tới.

Trung tâm An ninh, an toàn mạng là cấu phần thứ 4, được lập dưới dạng công ty cổ phần. Trong đó, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ giữ cổ phần chi phối, trên 51%.

Từ khóa:
id news:198611