Vàng Mua Bán
SJC HN 45,900 46,920
SJC HCM 45,900 46,900
DOJI AVPL / HN 45,880 46,400
DOJI AVPL / HCM 45,850 46,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 24,747.79 24,997.77
GBP 29,619.96 29,919.15
JPY 202.88 204.93
Chứng khoán
VNIndex 909.67 6.33 0.7%
HNX 106.66 2.49 2.33%
UPCOM 55.23 -1.07 -1.93%
Thứ ba, 25/02/2020

Từ khóa: TP.HCM

Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 20/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV...
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 19/7/2019 tại các rạp: CGV, Lotte, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 19/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV,...
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 18/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 17/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 18/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 17/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 15/7/2019 tại các rạp: CGV, Lotte, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 16/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 16/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 15/7/2019 tại các rạp: Lotte, CGV, Galaxy...
TP.HCM vừa chỉ đạo lãnh đạo quận 2 hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan để xem xét, giải quyết quyền lợi cho nhiều hộ dân ở Thủ Thiêm.
Lịch chiếu phim TPHCM ngày 14/7/2019 ở các rạp CGV, Galaxy, BHD...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 14/7/2019 tại các rạp: CGV, Lotte, Galaxy...
Lịch chiếu phim Hà Nội ngày 13/7/2019 tại các rạp: CGV, Lotte, Galaxy...