Vàng Mua Bán
SJC HN 48,480 48,840
SJC HCM 48,480 48,820
DOJI AVPL / HN 48,500 48,700
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,130.00 23,160.00
EUR 25,737.78 25,997.76
GBP 28,690.70 28,980.51
JPY 205.45 207.53
Chứng khoán
VNIndex 886.22 2.32 0.26%
HNX 118.08 0.66 0.56%
UPCOM 56.33 0.0 -0.01%

TP.HCM rà soát hủy nhiều qui định phí, lệ phí

Theo Quốc Thanh/Tuổi trẻ 09:18 | 31/08/2016

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các cơ quan chức năng TP rà soát, đề xuất UBND TP hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật TP đã ban hành về chế độ thu phí, lệ phí nhưng không có tên trong danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí.

Theo yêu cầu nói trên, có 13 loại phí, lệ phí được đưa vào diện rà soát hủy bỏ (các trường hợp không có tên trong danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền qui định của địa phương ban hành kèm Luật phí và lệ phí).

Trong số này có qui định về các loại phí, lệ phí như phí đấu giá tài sản; học phí; phí dự thi dự tuyển; lệ phí cấp biển số nhà; lệ phí trước bạ; lệ phí chứng thực…

UBND TP cũng xác định có 6 loại phí theo qui định mới được chuyển sang quản lý theo cơ chế giá gồm phí chợ, qua đò, qua phà, trông giữ xe, bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, vệ sinh. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Các văn bản liên quan phí, lệ phí đề nghị rà soát hủy bỏ:

STT

 

 

Tên phí, lệ phí

 

 

Nghị quyết

 

 

Quyết định

 

 

Các trường hợp không có tên trong danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương ban hành kèm Luật Phí và Lệ phí

 

 

1

Phí đấu giá tài sản

Nghị quyết (NQ) 11 ngày 12-7-2012 của HĐND TP

Quyết định (QĐ) 42 ngày 21-9-2012 của UBND TP

2

Học phí

NQ12 ngày 13-7-2013 của HĐND TP

QĐ 27 ngày 5-8-2013 của UBND TP.

3

Phí dự thi dự tuyển

NQ 03 ngày 3-7-2008 của HĐND TP

 

4

Phí khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập

NQ 33 ngày 10-12-2013 của HĐND TP.

QĐ 17 ngày 9-5-2014 của UBND TP.

5

Lệ phí địa chính

NQ 03 ngày 3-7-2008 của HĐND TP.

QĐ 63 ngày 18-7-2008 của UBND TP.

6

Lệ phí cấp biển số nhà

NQ 34 ngày 9-12-2009 của HĐND TP

QĐ 99 ngày 22-12-2009 của UBNDTP.

7

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

NQ 08 ngày 5-7-2007 của HĐND TP.

QĐ 96 ngày 23-7-2007 của UBND TP.

8

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

9

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với việc cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện)

10

Lệ phí hành nghề khai thác nước dưới đất

11

Lệ phí trước bạ

NQ 29 ngày 10-12-2013 của HĐND TP.

 

12

Lệ phí chứng thực

- NQ 04 ngày 9-7-2009 của HĐND TP.

QĐ  82 ngày 26-10-2009 UBND TP;

- NQ 12 ngày 12-7-2012 của HĐND TP.

QĐ 45 ngày 4-10-2012 của UBND TP.

13

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

NQ 10 ngày 12-7-2012 của HĐND TP.

QĐ 31 ngày 30-7-2012 của UBND TP.

Các trường hợp phí chuyển sang quản lý theo cơ chế giá:

 

 

1

Phí chợ

NQ 73 ngày 12-12-2006 của HĐND TP.

QĐ 24 ngày 12-2-2007 của UBND TP.

2

Phí qua đò

NQ 11 ngày 13-7-2013 của HĐND TP.

- QĐ 4036 ngày 26-7-2013 của UBND TP.

- QĐ 42 ngày 30-9-2013 của UBND TP.

3

Phí qua phà

NQ 18 HĐND ngày 8-12-2010 của HĐND TP.

- QĐ 83 ngày 21-12-2010 của UBND TP.

- QĐ 91 ngày 24-12-2010 của UBND TP.

4

 Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

NQ 07 ngày 12-7-2012 của HĐND TP.

- QĐ 32 ngày 30-7-2012 của UBND TP.

- QĐ 59 ngày 20-12-2012 của UBND TP.

5

Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

NQ 10 ngày 5-12-2008 của HĐNDTP

QĐ 88 ngày 20-12-2008 của UBNDTP.

6

 Phí vệ sinh

Cung Cầu

id news:1005