Vàng Mua Bán
SJC HN 56,000 56,520
SJC HCM 56,000 56,500
DOJI AVPL / HN 56,100 56,550
DOJI AVPL / HCM 56,100 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

TP.HCM muốn đấu thầu để xây dựng nhà máy xử lý rác

TUYẾT HƯƠNG 16:31 | 13/03/2019

TP.HCM muốn triển khai dự án theo 6 bước trình phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất, công bố dự án, sơ tuyển, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư…

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư sớm hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất hình thức đầu tư dự án theo hướng đấu thầu rộng rãi, công khai làm cơ sở giao, thuê đất để nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác và tham gia cung cấp dịch vụ công.

Kết hợp Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng công trình nhà máy xử lý rác với Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ xử lý rác thải cho TP.HCM.

Sau Đa Phước, TP.HCM sẽ có thêm nhà máy xử lý rác thả mới.
Sau Đa Phước, TP.HCM sẽ có thêm nhà máy xử lý rác thả mới.

Nhằm rút ngắn về quy trình thủ tục và thời gian thực hiện, UBND TP.HCM cũng kiến nghị triển khai thực hiện dự án theo 6 bước trình phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất, công bố dự án, sơ tuyển, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, quá trình đấu thầu, đàm phán và hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Cũng liên quan đến việc xử lý chất thải, UBND TP.HCM vừa giao UBND huyện Bình Chánh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi diện tích đất. Đồng thời hoàn thành việc giải tỏa, di dời các hộ dân khu vực 40ha để bàn giao cho Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam-VWS trồng cây xanh cách ly và xây dựng bến thủy nội địa.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình vận hành kỹ thuật, công tác kiểm soát mùi hôi trong quá trình hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường trong các Khu liên hợp xử lý chất thải của TP.

Chủ đầu tư các nhà máy xử lý chất thải đang hoạt động tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước cần thực hiện các giải pháp hạn chế tối đa việc khuếch tán mùi hôi, đặc biệt là mùi hôi từ hoạt động xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

Công ty VWS cần tăng cường thực hiện các giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa việc khuếch tán mùi hôi ra khu dân cư, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động các khu vực vận hành tiếp nhận xử lý chất thải.

Nhanh chóng thực hiện các thủ tục môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, đặc biệt là báo cáo đánh giá tác động môi trường của giai đoạn vận hành dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, nâng công suất tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, các quy định về việc thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Sớm hoàn thành thử nghiệm, đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác/nước thải MBR mở rộng công suất 2.000 tấn/ngày. Tăng cường xử lý triệt để nước rỉ rác tồn lưu và chấm dứt tình trạng lưu chứa nước rỉ rác trong các ô chôn lấp.

Từ khóa:
id news:171377