TP.HCM lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đến năm 2070

Thứ ba, 04/12/2018 | 13:16 GMT+7

NGUYỄN DUY

Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM sẽ theo hướng nhấn mạnh việc đề ra chính sách, chú trọng nội dung hướng dẫn thực thi và kiểm soát phát triển quy hoạch.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.HCM tiến hành lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070. 

Theo đó, TP.HCM sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng, tình hình quản lý, thực hiện quy hoạch chung xây dựng trong những năm qua cũng như nguyên nhân của việc chưa thực hiện hiệu quả quy hoạch được duyệt.

TP.HCM đang ưu tiên phát triển về khu Đông.
TP.HCM đang ưu tiên phát triển về khu Đông.

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM sẽ theo hướng nhấn mạnh việc đề ra chính sách, chú trọng nội dung hướng dẫn thực thi và kiểm soát phát triển quy hoạch. Tăng cường kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả công tác của nhà nước trong quản lý, thực hiện quy hoạch.

Đề ra các giải pháp đột phá, đồng bộ cho các vấn đề đô thị như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường... Tính đến thời điển hiện tại đã có 3 đồ án quy hoạch chung xây dựng TP.HCM được lập và phê duyệt.

Cụ thể, “Quy hoạch tổng thể xây dựng TP.HCM đến năm 2010”, gọi tắt là quy hoạch 1993 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 20-TTg ngày 16/1/1993.

Thứ hai là “Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2020”, gọi tắt là quy hoạch 1998 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 123/1998/QĐ-TTg ngày 10/7/1998.

Thứ ba là “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025”, gọi tắt là quy hoạch 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010.

Từ khóa: