Vàng Mua Bán
SJC HN 49,500 49,900
SJC HCM 49,500 49,880
DOJI AVPL / HN 49,570 49,770
DOJI AVPL / HCM 49,580 49,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,413.31 25,670.01
GBP 28,190.27 28,475.02
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 847.61 5.23 0.62%
HNX 111.55 -0.06 -0.05%
UPCOM 56.26 0.37 0.66%

TP.HCM kiểm kê nhà đất của các doanh nghiệp Nhà nước

TUYẾT HƯƠNG 06:39 | 30/05/2020

TP.HCM theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các doanh nghiệp đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 về xử lý sắp xếp nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM năm 2020 theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Kế hoạch này nhằm hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công do các tổng công ty, công ty 100% vốn Nhà nước thuộc TP.HCM đang quản lý, sử dụng theo phương án đã được UBND TP.HCM phê duyệt.

  TP.HCM kiểm kê nhà đất của các doanh nghiệp Nhà nước.

TP.HCM kiểm kê nhà đất của các doanh nghiệp Nhà nước.

Kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Theo dõi tiến độ thực hiện phương án phê duyệt của các cơ quan đơn vị đã tiến hành hậu kiểm nhưng đang hoặc chưa thực hiện đúng phương án phê duyệt.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Thường trực Ban chỉ đạo 167 của TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trên địa bàn TP.HCM đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Thường trực Ban chỉ đạo 167 tham mưu, trình UBND TP.HCM và Bộ Tài chính ban hành Quy định cơ chế phối hợp giữa thành phố và các bộ ngành. Đồng thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, trong đó có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM được tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với các cơ sở nhà đất do Trung ương quản lý, sử dụng trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện, các tổng công ty, công ty có 50% vốn Nhà nước trở lên phải khẩn trương báo cáo kiểm kê, rà soát quỹ đất, tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước. Theo kế hoạch, đến hết tháng 8 năm nay, công tác kiểm kê phải hoàn tất.

Từ khóa:
id news:203442