Vàng Mua Bán
SJC HN 49,700 50,170
SJC HCM 49,700 50,150
DOJI AVPL / HN 49,800 50,050
DOJI AVPL / HCM 49,800 50,050
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,599.00 25,857.58
GBP 28,284.36 28,570.06
JPY 208.84 210.95
Chứng khoán
VNIndex 863.42 2.26 0.26%
HNX 113.71 0.64 0.56%
UPCOM 56.48 0.22 0.39%

TP.HCM gom 6 Ban quản lý dự án giao thông thành một đầu mối

NGUYỄN DUY 11:27 | 03/12/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ làm chủ đầu tư các dự án xây dựng các dự án giao thông đô thị.

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án về giao thông của các Khu Quản lý giao thông đô thị.

Từ nay, các dự án đầu tư cầu đường ở TP.HCM sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện.
Từ nay, các dự án đầu tư cầu đường ở TP.HCM sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện.

Cụ thể, TP.HCM sẽ gom Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Khu Quản lý đường thủy nội địa và sáp nhập Ban Quản lý dự án nạo vét luồng Soài Rạp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có chức năng làm chủ đầu tư các dự án xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao...

Trụ sở của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông  đặt tại số 3 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3.

Từ khóa:
id news:166027