TP.HCM đẩy nhanh việc giải quyết vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai

Thứ ba, 06/11/2018 | 06:05 GMT+7

NGUYỄN DUY

Sẽ có hướng dẫn các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng nhà ở theo quy định tầng cao để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Để giải quyết các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai đối với khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới, UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn các UBND quận huyện căn cứ chức năng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xây dựng nhà ở theo quy định tầng cao về xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu để giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thống nhất trên địa bàn TP.HCM.

Các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai đối với khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới sẽ được giải quyết.
Các vướng mắc trong thủ tục xây dựng và đất đai đối với khu vực quy hoạch chức năng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư xây dựng mới sẽ được giải quyết.

Sở Tài nguyên Môi trường được giao hướng dẫn UBND quận huyện triển khai thực hiện thủ tục tách thửa đất ở. Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ sửa đổi Quy chế quản lý kiến trúc chung TP.HCM.

Đồng thời, rà soát hiện trạng, đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tính khả thi và sự cần thiết của quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, để đề xuất điều chỉnh quy hoạch hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất và hài hòa với mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Tổ chức lập, thẩm định trình phê duyệt các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Từ khóa: