Vàng Mua Bán
SJC HN 50,400 50,820
SJC HCM 50,400 50,800
DOJI AVPL / HN 50,250 50,650
DOJI AVPL / HCM 50,350 50,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,671.33 25,930.64
GBP 28,571.43 28,860.03
JPY 209.03 211.14
Chứng khoán
VNIndex 876.46 11.96 1.36%
HNX 116.16 1.8 1.55%
UPCOM 56.78 0.42 0.74%

TPBank phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế

TUYẾT HƯƠNG 07:02 | 07/06/2019

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 25/6. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 28/6 đến ngày 12/7/2019.

Ngân hàng Tiên Phong-TPBank (TPB) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp II. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 25/6. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 28/6 đến ngày 12/7.

Trước đó, Hội đồng Quản trị TPBank đã thông qua phương án mua lại tối đa 24 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 2,8% vốn từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018.

TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 là 3.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu TPBank mua lại công ty tài chính, khi đó, con số lợi nhuận này sẽ được điều chỉnh. TPBank cũng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2019 từ 8.566 tỷ đồng của hiện tại lên 10.070 tỷ đồng, tăng tương đương 18%.

TPBank phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế.
TPBank phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế.

TPBank đặt ra các mục tiêu kinh doanh cho năm 2019 đều tăng trưởng. Cụ thể, tổng tài sản tăng 12%, đạt 152.362 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 134.114 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 18% lên mức 99.949 tỷ đồng, tiền gửi và vay của tổ chức tín dụng khác tăng 2% đạt 34.164 tỷ đồng. 

Mục tiêu cho vay khách hàng đạt 93.770 tỷ đồng, tăng 20%, đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 3.208 tỷ đồng. Do đó, tổng dư nợ và vay trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 96.978 tỷ đồng, tăng 15%.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong năm 2019, TPBank cũng sẽ thực hiện mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đặc biệt VAMC tùy theo số vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế để xử lý tối thiểu được 500 tỷ đồng nợ xấu đã bán cho VAMC. 

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của TPBank đạt 136.179 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng tới 21,6% đạt 76.295 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng của TPBank trong khi đó tăng nhẹ hơn với 8,3% đạt 76.138 tỷ đồng.

Do đó, ngân hàng tăng mạnh phát hành giấy tờ có giá thêm 150% lên 8.715 tỷ đồng. Trong đó, giấy tờ có giá ngắn hạn là 3.500 tỷ đồng (tăng 317%) và giấy tờ có giá trung dài hạn là 5.215 tỷ đồng (tăng 97%).   

Ở cuối năm 2018, nợ xấu tại TPBank là 861 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,09% lên 1,12%. Ngân hàng còn nắm hơn 756 tỷ đồng chứng khoán nợ do VAMC phát hành sau khi mua lại các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC và sử dụng quỹ dự phòng đã trích để xóa nợ trong năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2018 đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2017 và vượt kế hoạch năm 58 tỷ. Hoạt động TPBank có sự bứt phá mạnh ở tất cả các mảng kinh doanh. 

Từ khóa:
id news:176556