Vàng Mua Bán
SJC HN 47,150 48,020
SJC HCM 47,150 48,000
DOJI AVPL / HN 47,100 47,800
DOJI AVPL / HCM 47,100 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,400.00 23,430.00
EUR 24,920.32 25,172.04
GBP 28,251.43 28,536.80
JPY 208.97 211.08
Chứng khoán
VNIndex 748.02 1.33 0.18%
HNX 103.93 0.51 0.49%
UPCOM 50.31 -0.03 -0.05%

Tổ chức liên quan đến Chính phủ Singapore chi gần 3.000 tỷ đồng mua 28 triệu cổ phiếu Masan

NGUYỄN DUY 14:23 | 12/11/2018

Ardolis Investment Pte Ltd đã chi ra trên 2.275 tỷ đồng để mua gần 28 triệu cổ phiếu Masan. Trước đó, tổ chức này cũng mua hơn 24,5 triệu cổ phiếu MSN.

Ardolis Investment Pte Ltd, tổ chức liên quan đến Chính phủ Singapore đã mua thỏa thuận hơn 27,4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN).

Theo ước tính, Ardolis Investment Pte Ltd đã chi ra trên 2.275 tỷ đồng cho thương vụ lần này. Trước đó, vào ngày 5/10, Ardolis Investment Pte Ltd cũng vừa mua hơn 24,5 triệu cổ phiếu MSN. Hiện tại, Ardolis Investment Pte Ltd đã nâng tỷ lệ sở hữu tại MSN lên 4,47% vốn điều lệ, tương ứng gần 51,94 triệu cổ phiếu.

 3
Hơn 27,4 triệu cổ phiếu MSN vừa được giao dịch thoả thuận.

Tính đến ngày 12/11, Ardolis Investment Pte Ltd và các tổ chức liên quan đến Chính phủ Singapore đã sở hữu hơn 103,15 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng 8,87% vốn điều lệ Masan.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Masan đạt 3.779 tỷ đồng, tăng 211,6% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân là công ty nhận được lợi nhuận một lần, không phải là lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính là 1.472 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phần trong công ty liên kết Techcombank.

Doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018 của Masan đạt 26.630 tỷ đồng, giảm 3% so với mức 27.451 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2017, chủ yếu là do giảm doanh thu bởi khủng hoảng giá heo. Nếu không bao gồm doanh thu của MNS thì doanh thu thuần hợp nhất cho 9 tháng năm 2018 tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu tính riêng trong quý III, Masan đạt 9.171 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với mức 9.433 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận ròng phân bổ cho chủ sở hữu công ty đạt 748 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 758 tỷ đồng của quý III năm 2017.

Từ khóa:
id news:165266