Vàng Mua Bán
SJC HN 47,050 48,070
SJC HCM 47,050 48,050
DOJI AVPL / HN 46,500 47,500
DOJI AVPL / HCM 46,800 47,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,440.00 23,470.00
EUR 25,297.47 25,553.00
GBP 28,451.29 28,738.68
JPY 211.88 214.02
Chứng khoán
VNIndex 680.23 0.0 0.0%
HNX 95.61 0.0 0.0%
UPCOM 48.63 0.89 1.82%

Thua lỗ triền miên, Công ty Văn hoá Phương Nam vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận 20 tỉ đồng trong năm 2018

NGUYỄN DUY 12:03 | 28/02/2018

Mục tiêu doanh thu năm 2018 của công ty Phương Nam là 800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 20 tỷ đồng.

Ngày 13/3 tới, Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017. Tại đại hội, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông về mục tiêu doanh thu năm 2018 dự kiến là 800 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 20 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội, PNC sẽ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của công ty. Cụ thể, PNC sẽ phát hành cổ phiếu bằng hình thức chào bán cổ phần, ưu tiên cổ đông hiện hữu. Dự kiến, PNC sẽ tăng vốn điều lệ từ mức 110,4 tỷ đồng hiện tại lên mức 300 tỷ đồng, tức gấp 2,7 lần.

Trước đó, theo quyết định của HOSE cổ phiếu PNC của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam vẫn sẽ nằm trong diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 27/2.

PNC tiếp tục thua lỗ do đấu đá nội bộ.
PNC tiếp tục thua lỗ do đấu đá nội bộ.

Quyết định trên là do kết quả thua lỗ trong hoạt động kinh doanh của PNC trong hai năm 2016 và 2017. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và 2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016 của PNC âm 39,35 tỷ đồng. Năm 2017, công ty ghi nhận khoản lỗ 66,51 tỷ đồng dẫn tới kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 âm 105,86 tỷ đồng.

Ngoài việc bị liệt vào diện kiểm soát, cổ phiếu PNC sẽ tiếp tục nằm trong diện kiểm soát đặc biệt theo Quyết định từ ngày 13/7/2016 của HOSE. Theo đó, cổ phiếu PNC chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Việc rời khỏi diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt của cổ phiếu PNC sẽ được HOSE căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 và tình hình thực hiện quy định về công bố thông tin của PNC.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Kết quả kinh doanh năm 2017 của PNC cho thấy, doanh thu thuần tăng hơn 12% so với năm trước đạt gần 600 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp năm 2017 của công ty đạt 178,5 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm trước. Tuy nhiên trong năm, chi phí bán hàng của PNC tăng mạnh gần 50% so với năm trước, lên tới trên 200 tỷ đồng. 

Trong năm 2017, PNC còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 28 tỷ đồng do phát sinh chi phí từ việc đóng cửa một số nhà sách hoạt động không hiệu quả, chi phí tổ chức sự kiện và chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

Các yếu tố trên khiến cho kết quả lợi nhuận sau thuế của PNC sụt giảm mạnh. Kết quả cả năm 2017, PNC lỗ tới trên 66 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, tổng tài sản của PNC ở mức 514 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả trên tổng tài sản của công ty tăng từ 82% lên mức 94%.

Từ khóa:
id news:157400