Vàng Mua Bán
SJC HN 55,150 55,670
SJC HCM 55,150 55,650
DOJI AVPL / HN 54,950 55,450
DOJI AVPL / HCM 55,000 55,600
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,351.72 26,617.90
GBP 28,858.50 29,150.00
JPY 212.60 214.75
Chứng khoán
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%

Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 215.760 tỷ đồng

NGUYỄN DUY 11:10 | 10/03/2018

Thu từ dầu thô đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.700 tỷ đồng, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính vừa cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 215.760 tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, thu nội địa đạt 179.400 tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước thì số thu nội địa ước đạt 150.900 tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán năm, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2017. 

Thu từ dầu thô đạt 9.100 tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.700 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2017. 

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Tổng chi ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 177.700 tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2 đã phát hành 29.380 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. 

Đồng thời, tiếp tục tham gia Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, kiểm tra, nhập và phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc của các bộ, ngành Trung ương.

Từ khóa:
id news:157987