Vàng Mua Bán
SJC HN 43,300 43,770
SJC HCM 43,300 43,750
DOJI AVPL / HN 43,450 43,850
DOJI AVPL / HCM 43,400 43,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 24,960.98 25,213.11
GBP 29,534.14 29,832.46
JPY 202.02 204.06
Chứng khoán
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%

Thông tin nợ thuế được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

DƯƠNG THỤY(t/h) 18:05 | 11/09/2019

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để ngành thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 2019 tại Chỉ thị 01/CT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, để thực hiện các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tiền thuế nợ đọng… cần phải tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Xử lý nợ chây ỳ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ, công khai các thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Thông tin nợ thuế được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ thuế để kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý thu, khai thác tăng thu tiền thuế;

- Thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019;

- Kiểm soát việc thanh tra, kiểm tra thuế theo từng tuần, tháng, quý; tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp lớn nhiều năm chưa có thanh kiểm tra, doanh nghiệp hoàn thuế lớn hoặc doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng;

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

- Giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để phòng, tránh việc kê khai thấp, không sát thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách Nhà nước;

- Phối hợp cơ quan quản lý đất đai, tài chính địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt bằng…

Chỉ thị này được ban hành ngày 29/8/2019.

(Nguồn: LuatVietNam)

Từ khóa:
id news:183758