Vàng Mua Bán
SJC HN 50,400 50,820
SJC HCM 50,400 50,800
DOJI AVPL / HN 50,250 50,650
DOJI AVPL / HCM 50,350 50,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 25,671.33 25,930.64
GBP 28,571.43 28,860.03
JPY 209.03 211.14
Chứng khoán
VNIndex 876.46 11.96 1.36%
HNX 116.16 1.8 1.55%
UPCOM 56.78 0.42 0.74%

Thị giá 21.000 đồng, TTC Sugar bán cổ phần ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài 45.000 đồng/cổ phiếu

NGUYỄN DUY 08:40 | 14/12/2018

TTC Sugar có thể thu về tối thiểu 60 triệu USD sau đợt phát hành này. Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phiếu này là 6,5 năm.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa-TTC Sugar (SBT) vừa thông báo phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, SBT dự kiến thực hiện phát hành riêng lẻ 44.466.667 cổ phần ưu đãi có quyền chuyển đổi, tương đương gần 8% tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành thành công. Giá bán dự kiến thấp nhất cho nhà đầu tư chiến lược là 30.000 đồng/cổ phần và cao nhất là 45.000 đồng/cổ phần. Như vậy, SBT có thể huy động tối thiểu 60 triệu USD sau đợt phát hành này.

Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư.

Hiện tại, TTC Group đang sở hữu hơn 123,51 triệu cổ phiếu SBT.
Hiện tại, TTC Group đang sở hữu hơn 123,51 triệu cổ phiếu SBT.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu ưu đãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do công ty và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ưu đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày phát hành. Hiện tại, TTC Sugar đang đăng ký phát hành cổ phiếu ưu đãi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và việc phát hành sẽ được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày được chấp thuận.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2018, TTC Group đăng ký mua thêm 45 triệu cổ phiếu SBT. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến ngày 14/12/2018.

Hiện tại, TTC Group đang sở hữu hơn 123,51 triệu cổ phiếu SBT, tương ứng tỷ lệ 24,93%. Nếu giao dịch thành công, tổng lượng sở hữu cổ phiếu SBT tăng lên trên 168,51 triệu đơn vị, tương ứng 34,01% vốn điều lệ SBT.

TTC Group đăng ký mua 45 triệu cổ phiếu SBT diễn ra cùng ngày với việc bà Đặng Huỳnh Ức My thông báo đã hoàn tất mua vào 20 triệu cổ phiếu SBT đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện từ 17/10 đến 7/11/2018.

Bà Đặng Huỳnh Ức My nâng lượng sở hữu cổ phiếu SBT từ hơn 32,52 triệu cổ phiếu lên 52,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,6% vốn điều lệ của SBT. Đó là chưa kể, các bên liên quan đến bà Đặng Huỳnh Ức My đang là bà Huỳnh Bích Ngọc (mẹ bà My) nắm giữ 0,95% vốn điều lệ SBT và TTC Group giữ 24,93% vốn điều lệ SBT.

Niên độ 2017-2018, SBT đạt doanh thu 10.325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng, gấp lần lượt 2,3 lần và 1,9 lần cùng kỳ năm trước.

Từ khóa:
id news:166540