Thị giá cổ phiếu giảm mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty LDG liên tục mua vào

Thứ hai, 25/03/2019 | 13:34 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã 3 lần đăng ký mua tổng cộng 21 triệu cổ phiếu LDG.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG) vừa đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu từ ngày 28/3 đến 26/4. Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch LDG nắm gần 23,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,15% vốn điều lệ.

Từ đầu năm đến nay, ông Nguyễn Khánh Hưng đã thực hiện tổng cộng 2 giao dịch với số lượng mua vào 18 triệu cổ phiếu. Các giao dịch thực hiện lần lượt trong thời gian ngày 31/1 và từ ngày 14/3 đến 19/3.

Nhiều dự án của LDG đang trễ tiến độ khiến thị giá cổ phiếu giảm.
Nhiều dự án của LDG đang trễ tiến độ khiến thị giá cổ phiếu giảm.

Năm 2019, LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 3.289 tỷ đồng, gần gấp đôi doanh thu đạt được năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số lãi 604 tỷ đồng đạt được năm vừa qua.

LDG sẽ phát hành khoảng 49,64 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 496 tỷ đồng. Ngoài ra LDG còn dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP để thưởng cho cán bộ, nhân viên. Giá trị phát hành theo mệnh giá 20 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm phát hành trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty. Dự kiến sau phát hành LDG sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 2.400 tỷ đồng.

Năm 2018 LDG đạt 1.719 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với năm 2017. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 604 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ và vượt 9,1% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được, LDG dành gần 10 tỷ đồng khen thưởng ban lãnh đạo do vượt kế hoạch kinh doanh được giao. Trong đó thưởng cho Hội đồng quản trị 4,9 tỷ đồng và thưởng cho Ban điều hành 4,9 tỷ đồng.

Từ khóa: