Thị giá 7.500 đồng/cổ phiếu, SAM muốn phát hành 94 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

Thứ bảy, 16/03/2019 | 09:20 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

SAM sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu 37,54% cổ phần đang lưu hành. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ SAM sẽ đạt tối đa 3.500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM) sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/3 tới đây.

Theo đó, Hội đồng quản trị trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 3.575 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 201 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 22% so với kết quả thực hiện năm trước.

Mục tiêu của SAM 2019 là nâng cao dịch vụ, tiện ích tại SAM Land, SAM Tuyền Lâm và Sacom Chíp Sáng. Mảng dây và cáp sẽ tìm thêm đối tác, dự án tốt để M&A, phát triển thêm các sản phẩm mới.

SAM sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/3 tới đây.
SAM sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 29/3 tới đây.

SAM cũng sẽ thoái vốn ở một số dự án không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng.

Đại hội cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành với tỷ lệ 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Kế hoạch trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 3% bằng cổ phiếu. Cụ thể phương án chia cổ tức 3%, dự kiến SAM sẽ phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu để chi trả cho cổ đông hiện hữu.

SAM cũng đề xuất chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa gần 93,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 37,54% cổ phần lưu hành. Số lượng phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên nhu cầu vốn và tình hình thị trường. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này được đề xuất dựa tên giá trị sổ sách 1 cổ phiếu SAM tại ngày 31/12/2018 là 11.328 đồng/cổ phiếu và giá đóng cửa ngày 5/3 là 7.300 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư mua cổ phần nhà nước thoái vốn tại các tổng công ty, công ty uy tín, đầu tư tài chính ngắn, dài hạn khác, cơ cấu nợ, bổ sung vốn lưu động. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ SAM sẽ đạt tối đa 3.500 tỷ đồng.

Năm 2018, SAM đạt doanh thu 2.824,8 tỷ đồng, tăng 15% năm trước và l ợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 16%. Phần lợi nhuận chỉ hoàn thành 92% kế hoạch năm do hoạt động đầu tư tài chính không đạt được mục tiêu.

Từ khóa: