Vàng Mua Bán
SJC HN 46,500 47,420
SJC HCM 46,500 47,400
DOJI AVPL / HN 46,200 47,200
DOJI AVPL / HCM 46,400 47,200
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,155.00 23,185.00
EUR 24,732.60 24,982.42
GBP 29,645.37 29,944.82
JPY 203.08 205.13
Chứng khoán
VNIndex 909.67 6.33 0.7%
HNX 106.66 2.49 2.33%
UPCOM 55.23 -1.07 -1.93%

Thế Giới Di Động chi 1.150 tỷ đồng trả thưởng nhân viên

NGUYỄN DUY 09:13 | 01/08/2018

Thế Giới Di Động có khoản phải trả người bán ngắn hạn 5.814 tỷ đồng và khoản thưởng phải trả nhân viên 1.146 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần 21.807 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ 2017. Giá vốn hàng bán chỉ cao hơn 37,7%, đẩy lãi gộp tăng 47% lên 3.861 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu 72 tỷ đồng, tăng 36% trong khi chi phí cao hơn 89% lên 105,7 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay. Tới cuối tháng 6, MWG vay nợ 8.082 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, nợ vay ngắn hạn chiếm 83%.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 47% và 33%. MWG kết thúc quý II với khoản lãi ròng 732 tỷ đồng, tăng gần 43% so với cùng kỳ.

Nhân viên Thế Giới Di Động được thưởng lớn.
Nhân viên Thế Giới Di Động được thưởng lớn.

Lũy kế 6 tháng, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 44.570 tỷ đồng và 1.539 tỷ đồng, tăng trưởng 43% và 44%, tương đương 52% và 59% kế hoạch cả năm. MWG đang có 3.726 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và khoản thặng dư vốn cổ phần 551 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Sau nửa năm, tổng tài sản của MWG đạt 24.343 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 81%, chủ yếu là hàng tồn kho hơn 14.275 tỷ đồng. Trong đó, thiết bị điện tử, điện lạnh chiếm 43%.

Công ty có 2.904 tỷ tiền gửi. Tài sản dài hạn phần lớn là tài sản cố định 3.418 tỷ đồng. Khoản đầu tư công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 61,3 tỷ đồng, tương đương 49% vốn của Công ty Cổ phần Bán lẻ An Khang là đơn vị bán thuốc, dụng cụ ý tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh… Ngoài ra, MWG đang sở hữu 5 công ty nắm giữ từ 99,27-100% vốn điểu lệ. Trong đó có Công ty Cổ phần Thế giới Số Trần Anh và Bách Hóa Xanh.

Về nguồn vốn, bên cạnh vay nợ tài chính, MWG có khoản phải trả người bán ngắn hạn 5.814 tỷ đồng, chủ yếu là phải người bán khác gần 4.872 tỷ đồng. Chi phí phải trả cũng ghi khoản thưởng phải trả nhân viên 1.146 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:162407