Vàng Mua Bán
SJC HN 55,850 56,370
SJC HCM 55,850 56,350
DOJI AVPL / HN 55,950 56,300
DOJI AVPL / HCM 55,900 56,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,658.93 26,928.21
GBP 29,526.13 29,824.38
JPY 215.64 217.81
Chứng khoán
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%

Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

VŨ DUY BẮC 08:02 | 01/10/2020

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Mã chứng khoán: HDG – sàn HOSE) thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến bán ra toàn bộ 32.627 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, thời gian dự kiến giao dịch trong quý IV/2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và giao ông Nguyễn Trọng Minh, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) dự kiến bán ra toàn bộ cổ phiếu quỹ

Tính tới 30/06/2020, tổng giá trị cổ phiếu qũy là 326.270.000 đồng, tương ứng với giá mua trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu. Tính tới 30/09/2020, cổ phiếu HDG tăng 650 đồng, tương ứng tăng 2,68% lên 24.900 đồng/cổ phiếu, như vậy giá thị trường đang cao hơn khá nhiều so với giá mua cổ phiếu quỹ.

Nếu doanh nghiệp bán theo giá đóng cửa ngày 30/09, ước tính sẽ thu được 812,4 triệu đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong 6 tháng, Hà Đô ghi nhận doanh thu hơn 2.916 tỷ đồng, tăng 55,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản tăng mạnh, từ mức 1.229 tỷ đồng lên gần 2.132 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư gần 91 tỷ đồng, gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 39%, từ 509 tỷ đồng lên 706,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 42,3%, đạt 566,4 tỷ đồng.

Năm 2020, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu 5.394 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 5%, đạt 1.173 tỷ đồng. Với kết quả trên, công ty đã hoàn thành được 54% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Hà Đô đạt hơn 13.361 tỷ đồng, giảm 3,6% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm 4.377 tỷ đồng, tăng 53,2%. Hàng tồn kho giảm từ 3.498 tỷ đồng xuống 2.191,6 tỷ đồng nhờ bất động sản đang xây dựng giảm.

Từ khóa:
id news:213667