Vàng Mua Bán
SJC HN 56,100 56,570
SJC HCM 56,100 56,550
DOJI AVPL / HN 56,100 56,550
DOJI AVPL / HCM 56,150 56,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,789.97 27,060.58
GBP 29,331.82 29,628.10
JPY 216.06 218.24
Chứng khoán
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%
Thứ sáu, 18/09/2020

Từ khóa: TÀI XẾ CÔNG NGHỆ

Tài xế beBike khu vực Hà Nội đã đến văn phòng của beGroup đề nghị công ty giảm chiết khấu và điều chỉnh chính sách thưởng mới mà be vừa áp dụng.

Với sự siết chặt của CSGT, tài xế công nghệ đành phải hạn chế thấp nhất việc sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông trên đường.