So sánh giá Vsmart tháng 6/2019 tại Thế Giới Di Động, FPT shop và Cellphones

VY PHẠM (t/h) 17:22 | 07/06/2019

Bảng giá điện thoại Vsmart tháng 6/2019 mới nhất tại Thế Giới Di Động, FPT shop và Cellphones.

Chi tiết giá điện thoại Vsmart ở các cửa hàng như sau:

So sánh giá Vsmart tháng 6/2019 tại Thế Giới Di Động, FPT shop và Cellphones
Từ khóa:
id news:176606