Shinhan Bank và Shinhan-Core Trend Global mua 598.808 trái phiếu Tài chính Hoàng Huy

Thứ ba, 26/03/2019 | 10:40 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Shinhan Bank mua 311,195 tỷ đồng, chiếm 51,97% tổng số trái phiếu TCH vừa phát hành. Còn lại hơn 287,61 tỷ đồng do Shinhan-Core Trend Global mua.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa thông báo đã phát hành thành công 598.808 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư nước ngoài là Shinhan-Core Trend Global Fund 1 và Shinhan Bank Co.,Ltd.

TCH vừa thông báo đã phát hành thành công 598.808 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư nước ngoài.
TCH vừa thông báo đã phát hành thành công 598.808 trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư nước ngoài.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với kỳ hạn 3 năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 598,8 tỷ đồng. Trong đó Shinhan Bank mua 311,195 tỷ đồng, chiếm 51,97% tổng số trái phiếu vừa phát hành, còn lại hơn 287,61 tỷ đồng do Shinhan-Core Trend Global mua.

Trước đó, TCH dự kiến sẽ phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo, với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng.

Lượng trái phiếu kể trên sẽ được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, quản trị ưu tiên cho các nhà đầu tư là quỹ đầu tư hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. 

Lãi suất trái phiếu phát hành đợt này tối đa không quá 7%/năm, thanh toán bằng VND định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành.

Chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần của công ty trong thời hạn chuyển đổi theo giá chuyển đổi tại ngày chuyển đổi. Cụ thể, sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà họ sở hữu. Giá chuyển đổi là giá cổ phiếu bình quân gia quyền trong 15 ngày làm việc trước ngày ký hợp đồng mua bán trái phiếu nhân với tỷ lệ chiết khấu. 

Từ khóa: