Sau bất động sản, FLC muốn kinh doanh khu công nghiệp và vàng bạc

Thứ năm, 11/01/2018 | 13:46 GMT+7

NGỌC DIỄM

Tập đoàn FLC sẽ thành lập hai công ty con để kinh doanh vàng và khu công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý FLC với vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh vàng, sản xuất đồ kim hoàn. Bà Đàm Ngọc Bích, người đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC sẽ là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này.

Tập đoàn FLC cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Quản lý Khu công nghiệp FLC, có vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Doanh nghiệp này do FLC sở hữu 100% vốn. Ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC được cử làm đại diện theo pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, bất động sản và một số ngành nghề thương mại, dịch vụ khác.

FLC sẽ có thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới.
FLC sẽ có thêm 2 ngành nghề kinh doanh mới.

Tập đoàn FLC tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune được thành lập năm 2008, với số vốn ban đầu là 18 tỉ đồng. Hiện nay, Tập đoàn FLC có vốn điều lệ 6.380 tỉ đồng với nhiều công ty con hoặc liên kết hoạt động trong ngành phát triển bất động sản, luật, đầu tư tài chính...

Trong quý III năm 2017, doanh thu của FLC đạt 2.177 tỉ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. FLC ghi nhận lãi gộp hơn 307 tỉ đồng, tăng nhẹ so với quý III năm 2016. Tuy nhiên, các chi phí hoạt động của FLC trong quý III đều tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 87,5 tỉ đồng.

Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo tài chính quý III của FLC là doanh nghiệp này có lưu chuyển tiền thuần âm gần 390 tỉ đồng. Nguyên nhân là do lưu chuyển tiền thuần để mua sắm và xây dựng tài sản 2.900 tỉ đồng, chi cho vay và mua các công cụ nợ 3.160 tỉ đồng…

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu của FLC đạt hơn 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 1.800 tỉ bán hàng hóa, 2.900 tỉ đồng từ kinh doanh bất động sản và hơn 500 tỉ đồng cung cấp dịch vụ. Về hoạt động tài chính, doanh thu của FLC trong 9 tháng đầu năm đạt 355 tỉ.

Kết quả, FLC đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 230 tỉ đồng trong 9 tháng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/9/2017, khoản phải thu ngắn hạn của FLC tăng mạnh, từ 588 tỉ đồng lên 2.007 tỉ đồng. Trong đó, phải thu từ bên liên quan là Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tăng từ 160 tỉ đồng lên 612 tỉ đồng.

Từ khóa: