Vàng Mua Bán
SJC HN 56,100 56,570
SJC HCM 56,100 56,550
DOJI AVPL / HN 56,050 56,500
DOJI AVPL / HCM 56,050 56,500
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,792.23 27,062.86
GBP 29,266.30 29,561.92
JPY 214.93 217.10
Chứng khoán
VNIndex 907.94 6.99 0.77%
HNX 130.58 1.38 1.06%
UPCOM 60.59 0.0 0.0%

Săn mã khuyến mãi, giảm giá trên Tiki, Lazada, Shopee ngày 22/6

PHƯỢNG LÊ 09:36 | 22/06/2020

Tổng hợp các mã giảm giá Tiki, Lazada, Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất được cập nhật dưới đây.

Mã giảm giá của Shopee:

Siêu Flash Sale:

 • Lưu mã giảm, mã thương hiệu ở banner
 • CBJUN99 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CCB1006 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Lịch Freeship

 • MPVC từ 99.000 đồng cho J&T

 • MPVC từ 150.000 đồng cho nội tỉnh

 • MPVC từ 250.000 đồng cho ngoại tỉnh.

 • Lưu mã MPVC Airpay 0 đồng.

 • Lưu thêm mã MPVC Extra.

 • MPVC 0 đồng từ 2h-7h khi dùng mã MPVC Airpay.

Mã mọi đơn:

 • 0h: APHOANXU10 hoàn 10%, tối đa 100.000 đồng.
 • 0h: HNMGTHU2 giảm 5%, ttối đa 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • 0h: GIAMGIA66K615 giảm 66.000 đồng mọi đơn từ 300.000 đồng.
 • 12h: Mã hoàn 50% tối đa 50.000 đồng mọi đơn từ 0 đồng.

Công nghệ - Điện Tử

Lưu các mã thương hiệu ở banner

 • ELJUNE1TR giảm 3% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 10 triệu đồng.
 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELCECOIN hoàn 6%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.
 • ELCECOIN6 hoàn 7%, tối đa 600.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBEL06 giảm 20% tối đa  30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBELJUN8 hoàn 50%, tối đa  30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Mã ưu đãi từ các thương hiệu.

 • ELMALLCOIN3 hoàn 7%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELMALLS6 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMALLN6 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Điện Thoại

 • ELJUN1M giảm 5% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 300.000 đồng đơn từ 2,5 triệu đồng.
 • ELMIBDAY giảm 200.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng Xiaomi mall.

Laptop - Phụ kiện:

 • ELCLJUN giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCLXU9 hoàn 10%, tối đa 150.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • ELCLXU12 hoàn 12%, tối đa 120.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • ELCL3MIL giảm 5% tối đa 1,5 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Camera - Phụ kiện máy ảnh

 • ELCA6 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCACOIN6 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng

 • ELHA6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAHX6 hoàn 7%, tđ 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELHACOIN6 hoàn 8%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELHAC6 hoàn 8%, tối đa 1,5 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELHAT6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAJUNE giảm 6%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 5 triệu đồng.

Oppo: 

 • ELOPPO100 giảm 100.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELFINDX2 giảm 3 triệu đồng đơn từ 15 triệu đồng.
 • ELRENO3P giảm 2,5m triệu đồng đơn từ 10 triệu đồng. 

Thời trang: 

 • WA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Phụ kiện thời trang

 • FA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • FASPIKE16 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • FAONLYFW hoàn 20%, 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.Thời trang Sabina.
 • WASABINA17 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • WASBN17 giảm 15% tối đa 60.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • WASBN70 giảm 15% tối đa 80.000 đồng đơn từ 450.000 đồng.
 • WASAMM giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.

Thời Trang nam

 • MAFFSHB156 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAHB6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MA0615 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Giày nam

 • MAMSH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMST6 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSML6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Thể thao - Du lịch

 • MASOH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOT6 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOMALL6 hoàn 15%, 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Thời trang trẻ em

 • KIDFA1706 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • KIDFA1206 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Mẹ bé:

 • MKBCFAIR2 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,3 triệu đồng.
 • MKBCFAIR1 giảm 8%, tối đa 70.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • MKBCFS2 giảm 5%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MKBCFS1 giảm 4%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • MKBCTHANG6 hoàn 5%, 40.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.

Đồng hồ:

 • WTCHJUNE hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • WTCHMALL6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

Nhà cửa đời sống:

 • HLBAOGIA hoàn 10%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • HLXU06 hoàn 20 xu đơn từ 50.000 đồng.

Đồ chơi:

 • TOYJUNE giảm 10% tối đa 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYXU6 hoàn 20.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • TOYFSS6 giảm 15.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • TOYMALL6 giảm 10% tối đa 100000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Xe máy - phụ tùng

 • AU0106 hoàn 15% tối đa 25.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • AUQTE6 hoàn 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MÃ TIÊU DÙNG

 • FMCGXTRA giảm 10% tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Sức khỏe sắc đẹp

 • COSDAXINH19 giảm 8%, tối đa 70.000 đồng đơn từ 249.000 đồng.
 • COSDADEP19 giảm 10%, tối đa 120.000 đồng đơn từ 249.000 đồng.
 • COS1706 hoàn 5% tối đa 60.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • COSHOT11 hoàn 8% tối đa 40.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • CBFMCG giảm 15%, td 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Công nghệ - Điện Tử 

 • ELJUNE1TR giảm 3% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 10 trệu đồng.
 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 trệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1.000 đồng đơn từ 3 trệu đồng.
 • ELCECOIN hoàn 6%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 trệu đồng.
 • ELCECOIN6 hoàn 7%, tối đa 600.000 đồng đơn từ 3 trệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Mã giảm giá Lazada:

 • AP1019 giảm 10.000 đồng đơn từ 15.000 đồng.
 • 10h: AP2019 giảm ngay 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Săn mã Sage

 • COSA9 giảm 100.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • COSA13 giảm 150.000 đồng đơn từ 350.000 đồng.
 • COSA18 giảm 200.000 đồng đơn từ 550.000 đồng.

 Săn mã Friso

 • E5hem6Y
 • MKBCFCV06 giảm 6%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 450.000 đồng.
 • MKBCFRISO100 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,6 triệu đồng.
 • MKBCFCV70 giảm 70.000 đồng đơn từ 1.1 triệu đồng.
Từ khóa:
id news:205217