Vàng Mua Bán
SJC HN 49,570 49,970
SJC HCM 49,570 49,950
DOJI AVPL / HN 49,720 49,870
DOJI AVPL / HCM 49,750 49,900
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,463.06 25,720.26
GBP 28,210.62 28,495.58
JPY 208.29 210.39
Chứng khoán
VNIndex 859.71 12.1 1.41%
HNX 113.19 1.64 1.45%
UPCOM 56.26 0.0 0.0%

Săn mã khuyến mãi, giảm giá trên Tiki, Lazada, Shopee ngày 15/6

PHƯỢNG LÊ 08:38 | 15/06/2020

Tổng hợp các mã giảm giá Tiki, Lazada, Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất được cập nhật dưới đây.

Mã giảm giá của Shopee:

Siêu Flash Sale:

 • Lưu mã giảm, mã thương hiệu ở banner
 • CBJUN99 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • CCB1006 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Lịch Freeship

 • MPVC từ 99.000 đồng cho J&T

 • MPVC từ 150.000 đồng cho nội tỉnh

 • MPVC từ 250.000 đồng cho ngoại tỉnh.

 • Lưu mã MPVC Airpay 0 đồng.

 • Lưu thêm mã MPVC Extra.

 • MPVC 0 đồng từ 2h-7h khi dùng mã MPVC Airpay.

Mã mọi đơn:

 • 0h: APHOANXU10 hoàn 10%, tối đa 100.000 đồng.
 • 0h: HNMGTHU2 giảm 5%, ttối đa 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • 0h: GIAMGIA66K615 giảm 66.000 đồng mọi đơn từ 300.000 đồng.
 • 12h: Mã hoàn 50% tối đa 50.000 đồng mọi đơn từ 0 đồng.

Thời trang:

 • 12h: FASHION1512H giảm 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 21h: FASHION1521 giảm 100.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Công nghệ:

 • 0h: ELHUNT6614 giảm 66.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
 • 12h: ELHUNT2014 hoàn 50%, tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Tiêu dùng:

 • 12h: FMCG20K15 hoàn 50% tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 0h: MAFSTHUNT15 giảm 66.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.
 • 0h: CBJUN15 hoàn 50%, tối đa 20.000 đồng.
 • 0h: CBELJUN hoàn 50%, tối đa 20.000 đồng.
 • 0h: AUSALE66 hoàn 50%, tối đa 20.000 đồng.
 • 0h: WTCHFLASH15 hoàn 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 0h: WSFV1506 hoàn 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 0h: WBFL1506 hoàn 50.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Công nghệ

 • Lấy Mã 500.000 đồng ở banner lúc 0h và 12h
 • ELMALLFESTHUNT giảm 50% tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • ELMALL7 giảm 7% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 499.000 đồng.
 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Săn mã Thời trang

 • 12h: FASHION1512H giảm 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 12h: WAFLASH15 hoàn 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng
 • 12h: FAFLASH15 hoàn 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • 12h: MAFLASH156 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: FASHION1521 giảm 100.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • 21h: KIDFL15 Hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: MAMSFL15 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • 21h: MASOFL15 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Nowship

 • NOWSHIPT6VUIVUI giảm 12.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Công nghệ - Điện Tử

 • ELCOIN06 hoàn 6%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELCOIN1M hoàn 5%, tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELCEMS giảm 7%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELCE7M giảm 5% tối đa 500.000 đồng cho đơn từ 7 triệu đồng.
 • CBEL06 giảm 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.
 • CBELJUN8 hoàn 50%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Mã ưu đãi từ các thương hiệu.

 • ELMALLFESTHUNT giảm 50% tối đa 20.000 đồng đơn từ 0 đồng.
 • ELMALL7 giảm 7% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 499.000 đồng.
 • ELMALLMT giảm 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 699.000 đồng.
 • ELMTCOIN5 hoàn 5%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • ELMALLCOIN2 hoàn 8%, tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • ELMALLS6 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMALLN6 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Điện Thoại

 • ELJUN1M giảm 5% tối đa 1 triệu đồng đơn từ 3 triệu đồng.
 • ELMT2M giảm 4% tối đa 300.000 đồng đơn từ 2,5 triệu đồng.
 • ELMIBDAY giảm 200.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng Xiaomi mall.

Camera - Phụ kiện máy ảnh 

 • ELCA6 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • ELCACOIN6 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

 • ELHA6 giảm 5% tối đa 300.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • ELHAJUNE giảm 6%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 5 triệu đồng.

Thời trang

 • WATREND hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • Săn deal giảm 80%, deal đồng giá 9.000 đồng mở bán 0h.

Phụ kiện thời trang

 • FAVUI15 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Túi ví

 • WB1015 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Giày dép nữ

 • WS1506 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Thời Trang nam

 • MAFFSHB156 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAHB6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MA0615 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Giày nam

 • MAMSFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSHB6 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
 • MAMST6 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MAMSML6 hoàn 15% tối đa 150.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Thể thao - Du lịch

 • MASOFCP6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOT6 hoàn 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOH6 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MASOMALL6 hoàn 15%, tối đa 150.000 đồng từ 200.000 đồng.

Thời trang trẻ em

 • KIDFA1506 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • KIDFA1206 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Mẹ bé

 • MKBCFAIR2 giảm 100.000 đồng đơn từ 1,3 triệu đồng.
 • MKBCFAIR1 giảm 8%, tối đa 70.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
 • MKBCFS2 giảm 5%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.
 • MKBCFS1 giảm 4%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
 • MKBCTHANG6 hoàn 5%, tối đa 100.000 đồng từ 400.000 đồng.

Mã giảm giá Tiki:

 •  TIKIMOMO1000 deal hot áp dụng khi tải ví momo và nhập mã.
 • TIKICGSWT5 giảm 10% đồng áp dụng nhiều đơn hàng từ 400.000 đồng.
 • TIKIMOMO1000 deal hot áp dụng khi tải ví momo và nhập mã.

Mỹ phẩm, vật tư, thời trang

 • INTER45 giảm 45.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.
 • INTER30 giảm 30.000 đồng đơn từ 700.000 đồng.
 • INTER20 giảm 20.000 đồng đơn từ 420.000 đồng.
 •  INTER45 giảm 30.000 đồng cho đơn từ 250.000 đồng.

Sách

 • T5FHSQV30 giảm 30.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
 • MUATUDO giảm 1 triệu đơn từ 4 triệu đồng.
 • VPP5 giảm 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
 • BKWOW20 giảm 30.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.
 • T5FHSQV30 giảm 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

Gia dụng

 • DIENGIADUNG15 giảm 15.000 đồng cho đơn từ 600.000 đồng.
 • HLFAST giảm 7% cho đơn từ 500.000 đồng: 
 • 5SBRAND25 giảm 25.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng: 
 • MAH2020033101 giảm 10% cho cửa hàng ba lô túi xách quốc tế mới nổi MAH.
 • BRAND400T5 cho voucher 400.000 đồng đơn từ 1,5 triệu đồng.
 • TATIKIT05 giảm 8% cho đơn từ 500.000 đồng.
 • BOBBY0540K giảm 40.000 đồng cho đơn từ 900.000 đồng.
 • INTER30 cho voucher 30.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.
Từ khóa:
id news:204675