Sacombank của ông Dương Công Minh đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 2.650 tỷ đồng

Thứ tư, 17/04/2019 | 08:37 GMT+7

M.N

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-STB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên.

Đại hội đồng cổ đông của Sacombank được tổ chức vào 26/4 tại TP.HCM. Theo tài liệu vừa được ngân hàng ngày công bố, các chỉ tiêu tài chính trong năm 2019 đều tăng so năm ngoái. Theo đó, tổng tài sản đạt 455.500 tỷ đồng, tăng tối thiểu 12% so năm 2018.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%. Trong đó, huy động từ TCKT&DC đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.650 tỷ đồng, tăng 18%. Phấn đấu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Sacombank của ông Dương Công Minh đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 2.650 tỷ đồng

Đáng chú ý, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 2.650 tỷ đồng, lãnh đạo Sacombank sẽ trình các cổ đông thông qua việc trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Năm 2018, Sacombank hoàn thành 4 trên 6 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. Theo đó tổng tài sản đạt 406.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với 2017, đạt 94,2% Kế hoạch (KH).

Tổng nguồn vốn huy động đạt 370.136 tỷ đồng, tăng 9,4%, đạt 92,7% KH. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 357.455 tỷ đồng, tăng 9,8%, đạt 91,1% KH.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 257.172 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 100,8% KH. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 256.623 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 101,6% KH.

Tỷ lệ nợ xấu là 2,11%, giảm 2,48% so với năm trước (4,59%) (tỷ lệ ĐHĐCĐ giao: dưới 3%).

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.247 tỷ đồng, tăng 50,6% so với năm trước, đạt 122,3% KH.

Từ khóa: