Sabeco chi gần 1.300 để chia cổ tức, mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng

Thứ năm, 01/11/2018 | 14:13 GMT+7

NGUYỄN DUY

Với hơn 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 1.282 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước Giải khát Sài Gòn-Sabeco (SAB) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức. Theo đó, ngày 27/11 tới đây Sabeco sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 12/12/2018.

Hơn 1 tháng qua, Sabeco đã chi khoảng 2.300 tỷ đồng để chia cổ tức.
Hơn 1 tháng qua, Sabeco đã chi khoảng 2.300 tỷ đồng để chia cổ tức.

Như vậy với hơn 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 1.282 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Như vậy chỉ hơn 1 tháng qua, Sabeco đã gần 2.300 tỷ đồng để chia cổ tức với tổng mức 35% cổ tức bằng tiền.

Trước đó vào ngày 17/10, Sabeco cũng vừa thực hiện chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%. Số tiền này vừa được thanh toán vào ngày 31/10.

Trong quý III, Sabeco đạt doanh thu hợp nhất 8.563 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng tới 13% dẫn đến lãi gộp giảm từ 2.125 tỷ xuống 1.860 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm gần 10% từ 1.411 tỷ xuống 1.276 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm từ 1.098 tỷ xuống 975 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên lãi ròng của Sabeco giảm xuống dưới mức 1.000 tỷ kể từ đầu năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco đạt 25.543 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1.845 tỷ so với cùng kỳ năm 2017. Lãi gộp giảm 500 tỷ xuống 5.900 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm gần 300 tỷ, xuống 4.254 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm hơn 200 tỷ xuống 3.312 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:164945