REE nuốt "trái đắng" vì miệt mài đi M&A thủy điện

TUYẾT HƯƠNG 07:30 | 16/05/2019

Hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của mảng điện của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2019 với doanh thu tăng 2,8% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 7,7%. Nguyên nhân là tăng trưởng mảng cho thuê văn phòng (nhờ dự án E-town Central đã được lắp đầy) không đủ bù đắp cho mảng điện nước.

Cụ thể, mảng điện nước kém tích cực khi tăng trưởng âm 24,7%, do lợi nhuận thấp từ các nhà máy thủy điện và mảng cơ điện, Reetech tăng trưởng âm 15,3%. Doanh thu và lợi nhuận sua thuế trong quý I năm 2019 lần lượt đạt 17,5% và 18,6%.

VCSC dự báo kết quả kinh doanh 2019 của REE sẽ giảm mạnh. 
VCSC dự báo kết quả kinh doanh 2019 của REE sẽ giảm mạnh. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt-VCSC dự báo kết quả kinh doanh 2019 của REE sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, VCSC cũng nhận thấy, lợi nhuận mảng thủy điện thường cao hơn trong nửa cuối năm so với nửa đầu năm. Ngoài ra, mảng mảng cơ điện và Reetech cũng thường ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vào thời điểm cuối năm.

E-town Central thúc đẩy lợi nhuận của mảng cho thuê văn phòng và bất động sản. Ước tính khoản lợi nhuận 109 tỷ đồng của mảng cho thuê mặt bằng văn phòng và bất động sản chủ yếu nhờ hoạt động cho thuê mặt bằng văn phòng. Như vậy, lợi nhuận đạt tăng trưởng khoảng 58%, hoàn tất khoảng 30% dự báo cả năm 2019 của VCSC.

Tuy nhiên, hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của mảng điện. REE đã ghi nhận 87 tỷ đồng lợi nhuận bất thường nhờ thanh lý tài sản, qua đó bù đắp cho khoản trích lập dự phòng 62 tỷ đồng cho Nhà máy điện than Quảng Ninh (QTP).

Với tác động của hiện tượng El Nino, sản lượng điện thương phẩm của các nhà máy thủy điện đã giảm 20-30%, khiến mảng lợi nhuận mảng điện nước giảm 24,7% dù lợi nhuận sau thuế báo cáo của PPC vẫn đạt tăng trưởng 27,2% .

Lượng tiền mặt dồi dào để chuẩn bị cho các dự án M&A và văn phòng cho thuê mới. REE đã phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 10 năm trong quý I năm 2019, qua đó lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn hiện đang lên đến 4.400 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông gần đây, công ty đã trình bày kế hoạch M&A và đầu tư các dự án văn phòng cho thuê mới đầy tham vọng. Các kế hoạch và dự án nói trên có thể giúp tăng trưởng lợi nhuận vượt dự báo của trong những năm tới.

Từ khóa:
id news:174856