Vàng Mua Bán
SJC HN 54,650 55,320
SJC HCM 54,650 55,300
DOJI AVPL / HN 54,800 55,200
DOJI AVPL / HCM 54,650 55,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,256.78 26,522.00
GBP 28,831.37 29,122.60
JPY 212.62 214.77
Chứng khoán
VNIndex 912.5 4.23 0.46%
HNX 133.12 1.6 1.2%
UPCOM 61.29 0.0 0.0%

Phải xem thông tin quy hoạch này trước khi đầu tư vào Long An

CHẤN HƯNG 00:21 | 11/12/2018

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét bổ sung vào quy hoạch và mở rộng các cơ sở sau: Khu công nghiệp Anh Hồng 2 với diện tích 181,19 ha tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Khu công nghiệp Hòa Bình mở rộng với diện tích 49 ha tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; Khu công nghiệp Tân Đức 2 với diện tích 200 ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đồng thời, Thủ tướng chưa xem xét dịch chuyển vị trí Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 2) với diện tích 90 ha từ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc về vị trí tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích các cơ sở sau: Khu công nghiệp Đức Hòa I (giảm 16,62 ha, từ 274,23 ha xuống 257,61 ha); Khu công nghiệp Đức Hòa III (giảm 49,11 ha, từ 1.787,66 ha xuống 1.738,55 ha, trong đó Khu công nghiệp Đức Hòa III - Việt Hóa giảm 38,74 ha, Đức Hòa III - Anh Hồng giảm 10,37 ha) và Khu công nghiệp Cầu Tràm (giảm 16,74 ha).

Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Thịnh Phát với diện tích 112,87 ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được bổ sung vào quy hoạch phát triển Khu công nghiệp đến năm 2020.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đồng thời, ba khu công nghiệp mới được bổ sung vào quy hoạch phát triển Khu công nghiệp của tỉnh Long An gồm: Khu công nghiệp Prodezi với diện tích 400 ha tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Khu công nghiệp Tandoland với diện tích 250 ha tại xã Lương Hòa và Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; Khu công nghiệp Hoàng Lộc với diện tích 152,21 ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các Công văn số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013; số 875/TTg-KTN ngày 27/5/2016; số 1797/TTg-KTN ngày 11/10/2016 và số 968/TTg-CN ngày 7/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Long An cho phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành;

Thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; triển khai xây dựng nhà ở công nhân, các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động.

Từ khóa:
id news:166362