Thứ ba, 14/08/2018

Tin tức mới nhất nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô

Tin tức nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô, Hình ảnh nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô, Video nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô mới nhất và hot nhất.

nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô – tin tức, hình ảnh nóng nhất về nông dân Trà Vinh điêu đứng vì mía chết khô

Nếu tình trạng này kéo dài thêm khoảng 20 ngày thì cả vùng mía nguyên liệu hơn 5.520ha của tỉnh Trà Vinh xem như xóa sổ.