Nợ xấu của Techcombank tăng 33%, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.700 tỷ đồng

Thứ năm, 25/10/2018 | 08:44 GMT+7

NGUYỄN DUY

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 30%, chỉ còn chiếm hơn 1.786 tỷ đồng đã đẩy lợi nhuận sau thuế của Techcombank tăng 60%, đạt hơn 6.209 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Techcombank (TCB) vừa công bố cho thấy, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 6.209 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 2,05%. 

Thu nhập lãi thuần của TCB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 8.167 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 25% lên mức 2.113 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 21% lên gần 247 tỷ đồng.

Còn hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ khi đạt gần 29 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng 42% lên mức 703 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác không thay đổi nhiều, đạt hơn 1.053 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 14% chiếm hơn 3.733 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Techcombank có hơn 1.786 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.
Từ đầu năm đến nay, Techcombank có hơn 1.786 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Thu nhập hoạt động lũy kế 9 tháng đầu năm của TCB đạt 13.294 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng giảm từ 53% xuống 48%. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của TCB đạt 7.774 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 77% kế hoạch.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 30%, chỉ còn chiếm hơn 1.786 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận sau thuế của TCB tăng 60%, đạt hơn 6.209 tỷ đồng. Tính riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng TCB lại gấp 4,7 lần cùng kỳ, chiếm hơn 742 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của TCB tăng 22% và 21%, đạt lần lượt 2.577 tỷ đồng và 2.059 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của TCB đạt hơn 311.796 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 13% và 4%, đạt lần lượt 193.583 tỷ đồng và 166.939 tỷ đồng, thực hiện được 78% kế hoạch năm. 

Trong khi dư nợ cho vay chỉ tăng 4% thì nợ xấu của Techcombank 9 tháng đầu năm tăng đến 33% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn nhóm 3 giảm 21% thì nợ nghi ngờ nhóm 4 tăng gấp đôi và nợ có khả năng mất vốn nhóm 5 tăng 31%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 2,05% so với 1,61% hồi đầu năm.

Từ khóa: