Vàng Mua Bán
SJC HN 48,430 48,820
SJC HCM 48,430 48,800
DOJI AVPL / HN 48,450 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,400 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,180.00 23,210.00
EUR 25,152.70 25,406.77
GBP 27,977.98 28,260.59
JPY 209.57 211.69
Chứng khoán
VNIndex 861.39 3.91 0.45%
HNX 109.64 0.0 0.0%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

Nợ công ty bầu Đức tăng 4.000 tỷ đồng

Theo Phương Diệp/Zing 03:18 | 31/08/2016

HAGL sẽ có khoản nợ vay ngắn hạn 12.000 tỷ đồng cần thanh toán trong vòng 12 tháng tới. Nếu tái cơ cấu không được thực hiện sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2016 đã được kiểm toán bởi Ermst & Young  Việt Nam. 
Cụ thể, Công ty mẹ HAG lỗ ròng 862 tỷ đồng, tăng  so với con số hơn 838 tỷ đồng theo BCTC tự lập trước đó. Tính chung 6 tháng đầu năm, Tập đoàn lỗ hợp nhất sau thuế 1.119 tỷ đồng. 
Công ty Kiểm toán Ermst & Young Việt Nam đã nhấn mạnh hàng loạt các vấn đề  liên quan đến các khoản nợ đến hạn và cho vay các bên liên quan.

arrayContent_title

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, hơn 12.343 tỷ đồng nợ của HAG sẽ đến hạn trong 12 tháng tới.

Tại thời điểm 30/6/2016, HAG đã trình bày các khoản vay và trái phiếu phải trả là gần 26.684 tỷ đồng, trong đó có hơn 12.343 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày 30/06/2016. Đồng thời, tập đoàn đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Bên cạnh đó, khoản nợ ngắn hạn của HAG tại thời điểm 30/6/2016 đã vượt qua tài sản ngắn hạn gần 5.788 tỷ đồng, cũng như đã ghi nhận khoản lỗ thuần hơn 1.191 tỷ đồng trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016.

Kiểm toán viên đánh giá, hiện tại HAG đang trong quá trình chờ nhận được văn bản phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, để tiến hành tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu. 

Nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu không được thực hiện, những vấn đề nêu trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắn chắn có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Ngoài ra, kiểm toán cũng lưu ý về khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với giá trị gần 6.000 tỷ đồng chưa được ĐHĐCĐ phê duyệt theo yêu cầu của Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định quản trị công ty  áp dụng cho công ty đại chúng. 

Đặc biệt là cơ cấu vay nợ của HAG cũng được điều chỉnh sau kiểm toán. Theo đó vay ngắn hạn của tập đoàn tăng 4.045 tỷ đồng so với đầu năm lên hơn 12.343 tỷ đồng, trong khi BCTC trước kiểm toán con số này chỉ dừng ở mức hơn 10.212 tỷ đồng. Trong khi nợ dài hạn giảm xuống còn hơn 14.340 tỷ đồng.

Cung Cầu

id news:958