Thứ hai, 19/08/2019

Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản

Thứ tư, 07/11/2018 | 21:50 GMT+7

P.V

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Trong đó, có 5 điểm mới đáng chú ý về chế độ thai sản.
Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản
Từ khóa:
id news:165120