Những con số ấn tượng trong tuần: 121.248 doanh nghiệp thành lập mới

Chủ nhật, 02/12/2018 | 04:41 GMT+7

NGỌC CHÂU

121.248 là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong cả nước với tổng vốn đăng ký lên tới 1,2 triệu tỷ đồng.
Từ khóa: