Vàng Mua Bán
SJC HN 56,830 58,000
SJC HCM 56,830 57,980
DOJI AVPL / HN 56,850 57,700
DOJI AVPL / HCM 56,750 57,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,681.52 26,951.03
GBP 29,555.51 29,854.05
JPY 212.01 214.15
Chứng khoán
VNIndex 827.57 12.92 1.56%
HNX 112.5 2.08 1.85%
UPCOM 55.51 0.7 1.27%

Nhiều chính sách mới ở nhiều lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10

DƯƠNG THỤY(t/h) 17:44 | 10/10/2019

Kể ngày 10/10/2019 là thời điểm chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách mới thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống như: Tài chính ngân hàng, kinh doanh doanh nghiệp...

2 trường hợp xét chuyển từ nghĩa vụ công an sang chuyên nghiệp

Nghị định số 70 được Chính phủ ban hành ngày 23/8/2019 quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong đó nổi bật nhất là nội dung này.

Theo đó, có 2 trường hợp có thể được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp:

- Được xét, dự tuyển vào các học viên, trường công an nhân dân nếu: Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 - 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi); có kết quả phân loại hằng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên… Khi tốt nghiệp ra trường sẽ được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

- Được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp: Không thuộc trường hợp trên; tự nguyện; đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu sử dụng của công an nhân dân; công an nhân dân có nhu cầu.

Nhiều chính sách mới ở nhiều lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được miễn phí dùng dịch vụ tư vấn

Thông tư số 54/2019 được Bộ Tài chính ban hành ngày 21/8/2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Theo đó, mức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên cụ thể:

- Không quá 3 triệu đồng/năm với các doanh nghiệp siêu nhỏ;

- Không quá 5 triệu đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ;

- Không quá 10 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vừa;

- Miễn phí với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...

Không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đây là một trong các nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019.

Theo đó, để thực hiện việc trích lập các khoản dự phòng, Bộ Tài chính đưa ra các nguyên tắc sau:

- Các khoản dự phòng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm;

- Thời điểm trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm lập báo cáo tài chính năm;

- Doanh nghiệp xem xét, quyết định việc xây dựng quy chế về quản lý vật tư, hàng hóa, quản lý danh mục đầu tư, quản lý công nợ để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh;

- Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài…

Có thể bán đấu giá tài sản nợ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

Nhiều chính sách mới ở nhiều lĩnh vực bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2019/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, đối với tài sản gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ, có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, công ty mua bán nợ thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định.

Với tài sản có giá trị còn lại trên sổ kế toán dưới 100 triệu đồng, công ty mua bán nợ có thể lựa chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận trên nguyên tắc giá không thấp hơn giá thị trường.

Nếu tài sản không có giao dịch trên thị trường thì công ty mua bán nợ có thể tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán đấu giá và chịu trách nhiệm về việc quyết định giá bán tài sản…

Trên đây là tổng hợp của những chính sách mới có hiệu lực 10/10/2019.

(Nguồn: LuatVietNam)

Từ khóa:
id news:186236