Vàng Mua Bán
SJC HN 45,000 45,420
SJC HCM 45,000 45,400
DOJI AVPL / HN 45,200 45,400
DOJI AVPL / HCM 45,150 45,400
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,564.10 24,812.22
GBP 29,479.79 29,777.57
JPY 200.33 202.35
Chứng khoán
VNIndex 940.53 2.4 0.26%
HNX 109.63 0.06 0.05%
UPCOM 56.34 -0.05 -0.1%
Thứ sáu, 21/02/2020

Từ khóa: NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU 5/12

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 5/12 của các công ty chứng khoán.