Vàng Mua Bán
SJC HN 48,430 48,820
SJC HCM 48,430 48,800
DOJI AVPL / HN 48,480 48,680
DOJI AVPL / HCM 48,480 48,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 866.84 5.45 0.63%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

Nhà nước nhận 2.220 tỷ đồng khi Vietcombank chia cổ tức 8%

TUYẾT HƯƠNG 07:35 | 19/12/2019

Cổ đông Nhà nước sở hữu 74,8% vốn của Vietcombank sẽ nhận 2.220 tỷ đồng và đối tác chiến lược Mizuho Bank giữ 15% vốn, thu về 432 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Vietcombank (VCB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 8% bằng tiền cho năm 2018 là 31/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền theo đó là 30/12, cổ đông sẽ được thanh toán vào ngày 15/1/2020.

Với hơn 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và mức trả 800 đồng/cổ phiếu, Vietcombank sẽ cần chi hơn 2.960 tỷ đồng trả cổ tức trong đợt này. Trong đó, cổ đông Nhà nước sở hữu 74,8% vốn sẽ nhận 2.220 tỷ đồng và đối tác chiến lược Mizuho Bank giữ 15% vốn, thu về 432 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 17.613 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của quý 3 tăng 72% đạt 6.309 tỷ đồng. Kết quả trên có được nhờ các mảng kinh doanh chính tăng trưởng mạnh, đồng thời chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ, chi phí dự phòng giảm so với cùng kỳ.

Vietcombank chi hơn 2.960 tỷ đồng trả cổ tức.
Vietcombank chi hơn 2.960 tỷ đồng trả cổ tức.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đạt 25.937 tỷ, tăng 27%. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng ấn tượng, lần lượt tăng 30,3% và 57,6% đạt 3.423 tỷ đồng và 2.535 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh kém khả quan hơn, chỉ có lãi 116 tỷ, giảm 63%. Lãi từ hoạt động khác đạt 2.817 tỷ, giảm 7%. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần đạt 235 tỷ, giảm 59,6%; do năm ngoái ngân hàng ghi nhận khoản thu đột biến từ thoái vốn tại một số ngân hàng để đáp ứng quy định Thông tư 36.

Trong khi tổng thu nhâp hoạt động 9 tháng đạt hơn 35.000 tỷ, tăng 22,6% so với cùng kỳ thì chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ 6% lên 12.633 tỷ. CIR (chi phí hoạt động/ thu nhập hoạt động) của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm ở mức 36%. Cùng với đó, Vietcombank giảm chi phí dự phòng 3,6% so với cùng kỳ, xuống còn 4.819 tỷ.

Cuối tháng 9/2019, tổng tài sản của Vietcombank tăng 7,8% so với hồi đầu năm lên hơn 1,15 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,1% đạt 708.096 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,5% đạt 902.184 tỷ đồng.

Vietcombank là ngân hàng mua vào khá nhiều trái phiếu của các nhà băng khác trong 9 tháng đầu năm. Số dư chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác phát hành mà Vietcombank đang nắm giữ cuối tháng 9 lên tới 55.509 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, chứng khoán nợ giữ đến ngày đáo hạn là 36.406 tỷ đồng. 

Nợ xấu của Vietcombank tại ngày 30/9 là 7.625 tỷ đồng, tăng 491 tỷ so với cuối tháng 6 và đã tăng 1.402 tỷ (tương đương tăng 22,5%) so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 – nợ dưới tiêu chuẩn của Vietcombank tăng hơn 4 lần so với thời điểm đầu năm lên 1.240 tỷ. Nợ nhóm 4 – nợ nghi ngờ tăng 31,4% lên 1.525 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn chỉ tăng nhẹ 1,9% lên 4.860 tỷ. 

Từ khóa:
id news:191719