Vàng Mua Bán
SJC HN 56,750 57,920
SJC HCM 56,750 57,900
DOJI AVPL / HN 56,750 57,650
DOJI AVPL / HCM 56,800 57,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 26,550.47 26,818.66
GBP 29,537.43 29,835.79
JPY 211.03 213.16
Chứng khoán
VNIndex 814.65 16.26 2.0%
HNX 110.43 2.92 2.64%
UPCOM 54.8 0.0 0.0%

Người Thái chính thức tham gia điều hành Sabeco

MỸ PHƯƠNG 17:31 | 23/04/2018

Ba người mới tham gia vào Hội đồng quản trị Sabeco đều mang quốc tịch nước ngoài.

Ngày 23/4, Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018, nhằm trình cổ đông thông qua các tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề cử bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị mới. 

Sau khi Nhà nước thoái vốn, Sabeco cũng thay luôn lãnh đạo chủ chốt.
Sau khi Nhà nước thoái vốn, Sabeco cũng thay luôn lãnh đạo chủ chốt.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Sabeco; căn cứ Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Sabeco. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 đã thông qua các tờ trình miễn nhiệm ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Đồng thời, bầu 3 người mới tham gia vào Hội đồng quản trị Sabeco đều mang quốc tịch nước ngoài, gồm: ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Beer Group (công ty đang sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietnam Beverage); ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken; ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan) đang làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan). 

Trước đó, ngày 29/3/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Công Thương xử lý các vấn đề liên quan đến kiến nghị của Công ty Thai Beverage Public (ThaiBev) về việc công ty này tham gia Hội đồng quản trị và điều hành Sabeco; trong đó, ThaiBev cho rằng mặc dù từ cuối năm 2017, công ty này đã mua thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco thông qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vietnam Beverage, tuy nhiên ThaiBev vẫn chưa được trực tiếp tham gia Hội đồng quản trị và điều hành Sabeco.

theo TTXVN

Từ khóa:
id news:159839