Vàng Mua Bán
SJC HN 48,500 48,890
SJC HCM 48,500 48,870
DOJI AVPL / HN 48,520 48,720
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,750
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 25,156.07 25,410.17
GBP 27,967.57 28,250.07
JPY 209.53 211.65
Chứng khoán
VNIndex 864.47 3.08 0.36%
HNX 109.81 0.17 0.16%
UPCOM 55.01 0.09 0.16%

Người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB bán xong 2,4 triệu cổ phiếu

TUYẾT HƯƠNG 08:34 | 11/06/2019

Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bà Hiền và ông Tuấn nắm giữ lần lượt là hơn 37,7 triệu cổ phiếu và hơn 37,6 triệu cổ phiếu.

Hai người có liên quan đến ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã bán ra tổng cộng 2,4 triệu cổ phiếu VIB. 

Cụ thể, từ ngày 27/5-5/6/2019, bà Trần Thị Thảo Hiền (vợ của ông Đặng Khắc Vỹ) và ông Đặng Quang Tuấn (con của ông Đặng Khắc Vỹ) đã bán lần lượt 1 triệu và 1,4 triệu cổ phiếu VIB. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu bà Hiền và ông Tuấn nắm giữ lần lượt là hơn 37,7 triệu cổ phiếu (chiếm 4,97% vốn điều lệ VIB) và hơn 37,6 triệu cổ phiếu (chiếm 4,96% vốn điều lệ VIB).

  Người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB bán xong 2,4 triệu cổ phiếu.

Người nhà Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB bán xong 2,4 triệu cổ phiếu.

Trước khi diễ ra giao dịch này, ông Tuấn sở hữu hơn 39 triệu cổ phiếu, tương đương 5,19% vốn điều lệ của ngân hàng. Bà Hiền nắm giữ hơn 38,7 triệu cổ phiếu, tương đương 5,15% vốn điều lệ. Ông Đặng Khắc Vỹ sở hữu hơn 39 triệu cổ phiếu, tương đương 5,2% vốn điều lệ.

Kết thúc quý I năm 2019, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt 648 tỷ. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 3.400 tỷ đồng, VIB đã hoàn thành được 24% kế hoạch năm. 

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Hai mảng kinh doanh chính đều có tăng trưởng tích cực. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 31,5% đạt 1.385 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng vọt 168%, đạt 348 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng đột biến ở mảng dịch vụ của VIB đến từ khoản thu phí hoa hồng bảo hiểm, đạt 209 tỷ đồng, tăng gấp 10,5 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, thu từ dịch vụ thanh toán cũng tăng trưởng khá (27%), đạt 99 tỷ đồng. 

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối lại bị lỗ 61 tỷ, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chỉ có lãi 1,4 tỷ trong khi cùng kỳ lãi hơn 59 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng khá mạnh 86,5% đạt 40,6 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 17% lên mức 748 tỷ. VIB cũng trích 156 tỷ cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ năm 2018. 

Cuối tháng 3/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 144.836 tỷ đồng, tăng 4%. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,9% đạt 100.870 tỷ đồng, so với mặt bằng chung hệ thống đây là mức tăng khá cao. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 4,5% đạt 88.668 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:176812