Vàng Mua Bán
SJC HN 43,300 43,770
SJC HCM 43,300 43,750
DOJI AVPL / HN 43,450 43,850
DOJI AVPL / HCM 43,400 43,700
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,075.00 23,105.00
EUR 24,960.98 25,213.11
GBP 29,534.14 29,832.46
JPY 202.02 204.06
Chứng khoán
VNIndex 991.46 5.09 0.51%
HNX 106.28 0.69 0.65%
UPCOM 55.96 0.47 0.84%

Ngân hàng VIB sẽ tăng vốn lên gần 9.245 tỷ đồng

TUYẾT HƯƠNG 05:19 | 18/07/2019

VIB sẽ tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỷ đồng lên gần 9.245 tỷ đồng theo phương án đã được đại hội đồng cổ đông của ngân hàng đã thông qua.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5262/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) lên gần 9.245 tỷ đồng. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VIB thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 7.835 tỷ đồng lên gần 9.245 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông VIB thông qua tại Nghị quyết số 3.1215.19 ngày 28/3/2019 và Hội đồng quản trị VIB thông qua tại Nghị quyết số 042.19.1 ngày 3/6/2019.

VIB tăng vốn điều lệ lên gần 9.245 tỷ đồng.
VIB tăng vốn điều lệ lên gần 9.245 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hồi đầu tháng 7, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Việt Nam cũng đã ra thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn là cổ phiếu quỹ. Theo đó, ngày 8/7/2019 là ngày chốt danh sách cổ đông VIB hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3,181%.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Với gần 32 triệu cổ phiếu quỹ, VIB đã sử dụng 7,8 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên của ngân hàng. Như vậy, VIB sẽ dùng 24,15 triệu cổ phiếu quỹ còn lại để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào giữa tháng 5/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế cũng phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 18% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ gần 7.835 tỷ đồng lên 9.245 tỷ đồng.

Nguồn vốn được sử dụng để phát hành là từ quỹ đầu tư phát triển 1.100 tỷ đồng, quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ 36 tỷ đồng và lợi nhuận luỹ kế sau phân phối hơn 274 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ động nhận cổ phiếu thưởng sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, sau khi được phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán.

Từ khóa:
id news:179196