Ngân hàng Quốc tế chi gần 270 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông

Thứ tư, 07/11/2018 | 12:02 GMT+7

NGUYỄN DUY

Hiện tại, VIB có hơn 564 triệu cổ phiếu đang lưu hành, sở hữu bởi hơn 5.000 cổ đông, trong đó 3.100 cổ đông là cán bộ nhân viên VIB.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã công bố quyết định về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt. Theo đó, 7/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Thời gian thanh toán cổ tức là 10/12.

Cụ thể, Ngân hàng Quốc tế sẽ chi gần 270 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông. Trước đó, hồi cuối tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã duyệt cho VIB chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng 265,3 tỷ đồng. 

Phương án chia cổ tức này cũng được Đại hội cổ đông VIB thông qua vào cuối tháng III năm 2018. Hiện tại, VIB có hơn 564 triệu cổ phiếu đang lưu hành, sở hữu bởi hơn 5.000 cổ đông, trong đó 3.100 cổ đông là cán bộ nhân viên VIB, chiếm đến 62% tổng số cổ đông của ngân hàng. 

Ngân hàng Quốc tế chi gần 270 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông. 
Ngân hàng Quốc tế chi gần 270 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông. 

Hồi cuối tháng 10/2018, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service công bố nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của VIB lên mức B1 và chỉ số đánh giá rủi ro đối tác (CRA) của VIB lên mức Ba3.

Moody’s quyết định nâng bậc xếp hạng của VIB thể hiện sự ghi nhận của Moody’s về các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực, cùng với việc cải thiện chất lượng tài sản và năng lực sinh lời của ngân hàng.

9 tháng đầu năm 2018, VIB đạt gần 1.377 tỷ đồng doanh thu, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2,5%. Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3.529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 712 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 52% đạt hơn 126 tỷ đồng, chi phí hoạt động cũng tăng 16% chiếm gần 1.997 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 1.720 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 86% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 4% còn hơn 469 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VIB đạt gần 1.377 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 12%, chiếm hơn 234 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của VIB tăng 1,4 lần, đạt lần lượt 569 tỷ đồng và 455 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 3.610 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do tăng các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, giảm các khoản tiền gửi và cho vay tổ chức tín dụng khác, tăng tiền gửi khách hàng, tăng các công cụ tài chính phái sinh...

Tính đến 30/9, tổng tài sản của VIB đạt 132.507 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 16% và 14%, đạt lần lượt 79.575 tỷ đồng và 90.748 tỷ đồng, thực hiện được 97% và 90% kế hoạch năm. 

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 14% so với hồi đầu năm. Trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 1,4 lần và 1,2 lần. Tuy nhiên dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 14% nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay không thay đổi so với mức 2,5% hồi đầu năm.

Từ khóa:
id news:165103