Vàng Mua Bán
SJC HN 55,100 55,620
SJC HCM 55,100 55,600
DOJI AVPL / HN 54,920 55,400
DOJI AVPL / HCM 54,950 55,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,070.00 23,100.00
EUR 26,351.72 26,617.90
GBP 28,858.50 29,150.00
JPY 212.60 214.75
Chứng khoán
VNIndex 908.27 0.0 0.0%
HNX 131.52 0.0 0.0%
UPCOM 61.29 0.28 0.46%

Ngân hàng Phương Đông được bảo lưu mã chứng khoán OCB thêm 6 tháng

TUYẾT HƯƠNG 11:04 | 22/02/2019

Năm 2018, OCB đặt kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn HOSE trong quý cuối năm. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán OCB cho Ngân hàng Phương Đông sau đề nghị bảo lưu của nhà băng này.

Thời gian VSD bảo lưu mã chứng khoán trên là 6 tháng kể từ ngày 21/2. Quá thời hạn này, nếu OCB không nộp hồ sơ đăng ký và xin cấp mã chứng khoán đầy đủ và hợp lệ, mã chứng khoán này sẽ không có hiệu lực tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngân hàng Phương Đông vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký mã chứng khoán OCB. Năm 2018, OCB đặt kế hoạch đưa cổ phiếu lên niêm yết trên sàn HOSE trong quý cuối năm. Tuy nhiên, đến nay mọi thứ vẫn chưa có gì tiến triển.

OCB vẫn chưa thể niêm yết chứng khoán lên HOSE.
OCB vẫn chưa thể niêm yết chứng khoán lên HOSE.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 của Ngân hàng Phương Đông (OCB), lợi nhuận sau thuế cả năm đạt gần 1.761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,29%. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của OCB trong năm 2018 đạt gần 3.436 tỷ đồng, tăng 43% so với năm. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 73% (gần 338 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 78% (gần 84 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 65% so với cùng kỳ khi đạt hơn 24 tỷ đồng mặc dù riêng trong quý IV giảm 61% chỉ còn 4,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 20 lần cùng kỳ (hơn 951 tỷ đồng).

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng gấp 12 lần so với cùng kỳ, đạt gần 195 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng 30% chiếm hơn 1.882 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của OCB đạt gần 2.202 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt 10% so với kế hoạch. 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ, chiếm hơn 944 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của OCB còn gần 1.761 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. 

Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 6.270 tỷ đồng, chỉ còn hơn 462 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, tăng nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản tín dụng, chứng khoán, đầu tư dài hạn, tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các tổ chức tín dụng. 

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 của OCB đạt hơn 99.964 tỷ đồng, tăng 19%  so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 13% và 17% so với đầu năm, đạt lần lượt gần 60.363 tỷ đồng và 56.316 tỷ đồng, thực hiện được 74% và 92% kế hoạch năm.

Từ khóa:
id news:170328