Vàng Mua Bán
SJC HN 50,300 50,690
SJC HCM 50,300 50,670
DOJI AVPL / HN 50,250 50,550
DOJI AVPL / HCM 50,340 50,590
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,060.00 23,090.00
EUR 25,786.79 26,047.26
GBP 28,409.98 28,696.95
JPY 208.88 210.99
Chứng khoán
VNIndex 869.91 1.8 0.21%
HNX 115.91 -0.23 -0.2%
UPCOM 56.94 -0.35 -0.61%

Ngân hàng ACB thu về 5.500 tỷ đồng khi phát hành 5,5 triệu trái phiếu

TUYẾT HƯƠNG 12:07 | 23/05/2019

Lãi suất cho trái phiếu cố định trong suốt thời hạn phát hành, tối đa không quá 6,75%/năm đối với kỳ hạn 3 năm và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 2 năm.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2019. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng, tương đương 5.500 trái phiếu.

Kỳ hạn trái phiếu là 2-3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB. Lượng trái phiếu trên sẽ được ACB phát hành trong 5 đợt theo phương thức đại lý phát hành.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất cố định trong suốt thời hạn phát hành, cụ thể thì tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư. Mức này sẽ do Tổng giám đốc ACB quyết định, tối đa không quá 6,75%/năm đối với kỳ hạn 3 năm và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 2 năm.

ACB cho biết số vốn huy động được từ đợt phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trước đó, hồi tháng 4/2019, Ngân hàng ACB cũng lên phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 trong năm tài chính 2019 với tổng mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng.

ACB cho biết số vốn huy động được từ đợt phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.
ACB cho biết số vốn huy động được từ đợt phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trong quý I năm 2019, ACB đạt lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.366 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.707 tỷ đồng, tăng 217 tỷ đồng. Lợi nhuận quý I tăng nhờ các mảng kinh doanh chính và sự đảo chiều của chi phí dự phòng rủi ro.

Cho vay vẫn là nguồn thu chính của ngân hàng khi mang về khoản thu nhập lãi thuần 2.857 tỷ đồng, tăng 20,4% so với quý I năm 2018 và chiếm 82% tổng thu nhập hoạt động.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng với mức lãi thuần thu về lần lượt đạt 371 tỷ đồng và 81 tỷ đồng, tăng 5,2% và 2,8% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động của ACB đạt gần 3.490 tỷ đồng, tăng 5,7% so với quý I năm 2018. Trong khi, chi phí hoạt động tăng 7,1% lên 1.799 tỷ đồng.

Trong quý, ACB ghi nhận một khoản hoàn nhập dự phòng gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước phải trích lập tới 134 tỷ đồng. Như vậy, trong 217 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng thêm trong quý I thì chênh lệch từ chi phi trích lập dự phòng đã đóng góp gần 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, ACB không có thuyết minh chi tiết khoản mục này.

Tính đến hết quý I năm 2019, tổng tài sản ngân hàng đạt mức gần 335.803 tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm trước. Cho vay khách hàng tăng trưởng 3%, đạt 237.358 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 1,9% ở mức 275.070 tỷ đồng.

Nợ xấu ngân hàng trong 3 tháng đầu năm giảm hơn 3% xuống còn 1.623 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,73% từ thời điểm cuối năm trước xuống mức 0,68%.

Năm 2019, ACB đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 15%, tín dụng tăng 13%, tiền gửi khách hàng tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế khoảng 7.279 tỷ đồng.

Ngoài ra, ACB cũng chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu cho năm 2018. Theo đó, vốn điều lệ ACB sẽ tăng từ 12.886 tỷ lên tối đa 16.627 tỷ đồng, tương ứng với phát hành tối đa 374 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng chia cổ tức với số dư 4.339 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2019 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu là 3.741 tỷ đồng sẽ được dùng để tăng vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn (2.035 tỷ đồng), mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản dở dang, mua sắm công cụ cho ACB và các chi nhánh, các dự án trong năm 2019 (1.706 tỷ đồng).

Từ khóa:
id news:175554