Vàng Mua Bán
SJC HN 44,620 44,990
SJC HCM 44,620 44,970
DOJI AVPL / HN 44,740 44,940
DOJI AVPL / HCM 44,720 44,920
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,140.00 23,170.00
EUR 24,582.31 24,830.62
GBP 29,543.87 29,842.29
JPY 201.86 203.90
Chứng khoán
VNIndex 938.13 9.37 1.0%
HNX 109.57 0.28 0.25%
UPCOM 56.4 0.15 0.27%

Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?

NGỌC CHÂU 11:28 | 08/12/2018

Mới đây hãng Adview đã tổng hợp câu trả lời của 6 lãnh đạo công nghệ từ những cuộc phỏng vấn trước đó cho chiến dịch quảng bá.
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Nếu thời gian trở lại, những lãnh đạo ngành công nghệ sẽ khuyên gì với bản thân?
Từ khóa:
id news:166252