NamABank đã vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế 47%, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,8%

Thứ sáu, 02/11/2018 | 09:52 GMT+7

NGUYỄN DUY

Lãi thuần của NamABank trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1.196 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt gần 471 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 của Ngân hàng Nam Á (NamABank), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 471 tỷ đồng, vượt 47% so với kế hoạch năm. NamABank cũng báo giảm tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,8%.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của NamABank trong 9 tháng đầu năm đạt gần 1.196 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ gấp 2,2 lần (gần 35 tỷ đồng), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 33% (25,8 tỷ đồng). Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh không phát sinh, trong khi cùng kỳ lãi 62 tỷ đồng. Chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 70 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, giảm 2%, riêng trong quý III ghi nhận lãi 9,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của NamABank giảm xuống chỉ còn 0,8% so với 1,95% hồi đầu năm.
Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của NamABank giảm xuống chỉ còn 0,8% so với 1,95% hồi đầu năm.

Lãi thuần từ hoạt động khác giảm đến 82% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 23 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng 32% chiếm hơn 868 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của NamABank đạt gần 471 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ gần 17 tỷ đồng.

Như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm, NamABank đã vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế 47%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 91% so với cùng kỳ chỉ còn 10,76 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của NamABank đạt hơn 374 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 36 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương gần 4.009 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 957 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do giảm các khoản kinh doanh chứng khoán, tăng tiền gửi của khách hàng.

Tính đến 30/09, tổng tài sản của NamABank đạt hơn 66.363 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm và vượt luôn kế hoạch 66,000 tỷ đồng của năm 2018. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 29% và 22% so với đầu năm, đạt lần lượt 51.445 tỷ đồng và 45.386 tỷ đồng. Như vậy, NamABank đã thực hiện được 94% kế hoạch huy động vốn và hoàn thành kế hoạch cho vay của năm 2018.

Nợ xấu của NamABank 9 tháng đầu năm giảm 48% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 145% và 16%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm mạnh 87% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng giảm xuống chỉ còn 0,8% so với 1,95% hồi đầu năm.

Từ khóa: