Vàng Mua Bán
SJC HN 49,500 49,900
SJC HCM 49,500 49,880
DOJI AVPL / HN 49,570 49,720
DOJI AVPL / HCM 49,580 49,800
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,080.00 23,110.00
EUR 25,413.31 25,670.01
GBP 28,190.27 28,475.02
JPY 208.65 210.76
Chứng khoán
VNIndex 847.61 5.23 0.62%
HNX 111.55 -0.06 -0.05%
UPCOM 55.89 -0.16 -0.29%

Nam Long chi 120 tỷ đồng để trả cổ tức, tỷ lệ 4,78%

TUYẾT HƯƠNG 08:12 | 30/11/2019

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thanh toán là 26/12.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 4,78%, có nghĩa mỗi cổ phiếu nhận được 478 đồng. Với 249,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 119,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thanh toán là 26/12. 

Năm 2019, Nam Long dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt 10% và cổ phiếu 10%. Trong đó, đợt 1 Nam Long tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%. Đợt 2, công ty chi trả cổ tức bằng tiền 5% và bằng cổ phiếu 10%, dự kiến vào quý II/2020.

Nam Long chi 120 tỷ đồng để trả cổ tức ,tỷ lệ 4,78%.
Nam Long chi 120 tỷ đồng để trả cổ tức ,tỷ lệ 4,78%.

Trong quý III/2019, Nam Long đạt doanh thu 392 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 1.330 tỷ cùng kỳ năm 2018. Tương ứng lợi nhuận gộp thu về giảm hơn phân nửa chỉ còn 240 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty có tiết giảm đáng kể các chi phí, lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận 163 tỷ đồng, trong khi quý 3/2018 đạt gần 450 tỷ đồng.

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu NLG ghi nhận 1.327 tỷ đồng, giảm hơn phân nửa so với mức 2.740 tỷ cùng kỳ, lợi nhuận gộp tương ứng đạt 585 tỷ đồng. NLG ghi nhận lợi nhuận khác hơn 138,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 447 tỷ đồng, giảm so với mức 748 tỷ 9 tháng đầu năm 2018.

So với kế hoạch 3.485 tỷ doanh thu và 956 tỷ lãi ròng, NLG hiện lần lượt thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu và 47% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, NLG ghi nhận 10.311 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 7.531,5 tỷ đồng, riêng hàng tồn kho chiếm hơn 62% với 4.901 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền hơn 1.592 tỷ và 1.136,5 tỷ phải thu ngắn hạn.

Tài sản dài hạn của NLG vào mức 2.780 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết với 1.692 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả tăng lên 4.546 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm gần phân nửa với 2.579 tỷ đồng.

Từ khóa:
id news:190333