Năm 2018 TP.HCM sẽ hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án phê duyệt trước 1/7/2014

Thứ năm, 14/06/2018 | 11:06 GMT+7

NGUYỄN DUY

Tính đến tháng 6/2018, TP.HCM còn lại gần 24.500 trường hợp chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hơn 27,7 triệu m2 đất chưa thu hồi.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, TP.HCM đã đề ra 32 giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện 4 mục tiêu mà Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã xác định.

Thứ nhất là phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thu hồi đất các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 1/7/2014. Hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013. Hoàn thành sớm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X.

Thứ 2 là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Khu tái định cư Bình Khánh xây xong nhưng không có người ở. Trong khi đó, TP.HCM còn lại 133 dự án chưa hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Khu tái định cư Bình Khánh xây xong nhưng không có người ở. Trong khi đó, TP.HCM còn lại 133 dự án chưa hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Có cơ chế, chính sách để khuyến khích người phải di chuyển chỗ ở được tự lựa chọn hình thức tái định cư phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán bằng việc nhận tiêu chuẩn tái định cư do cơ quan Nhà nước chuẩn bị, hoặc thực hiện tái định cư tự nguyện theo phương thức nhận tiền để tự lo nơi ở mới.

Thứ 3, tập trung rà soát, hoàn thành giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người tại một số dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chấn chỉnh để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, công khai, minh bạch tại các dự án đang và sẽ triển khai để giảm dần các vụ khiêu kiện, không để phát sinh điểm nóng và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Cuối cùng là rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành Trung ương sửa đồi, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật liên quan cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hướng thiết thực, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị và tình hình thực tiễn của TP.HCM.

Rà soát, xây dựng, ban hành đồng bộ quy định về phân công tổ chức thực hiện và trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và thực tiễn TP.HCM. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có văn bản kiến nghị các bộ, ngành Trung ương cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường.

Thuê tư vấn khảo sát giá đất để tính bồi thường tại thời điểm có chủ trương thực hiện dự án có thu hồi đất. Đồng thời, cho phép chấp thuận giá đất dự kiến để tính bồi thường, giá tái định cư để lấy ý kiến người dân.

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cũng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương bổ sung quy định việc tách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành tiểu dự án để tổ chức thực hiện độc lập với dự án đầu tư xây dựng công trình trên đất sẽ thu hồi.

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho rằng, cần bổ sung quy định về cơ chế ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch, nhằm tạo quỹ đất sạch chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án hoặc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, từ năm 2011 đến tháng 6/2018, TP.HCM còn lại 133 dự án chưa hoàn thành việc chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc chưa hoàn thành việc thu hồi đất với gần 24.500 trường hợp chưa chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư và hơn 27.700.000 m2 chưa thu hồi.

Nguyên nhân là tiến độ bàn giao mặt bằng của phần lớn các dự án chậm, phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chưa có có cơ chế xã hội hoá phát triển các khu tái định cư. Chưa khai thác tốt quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại của doanh nghiệp để đầu tư nhà ở xã hội. Thủ tục, trình tự bồi thường, hỗ trợ tái định cư hay điều chỉnh. Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vẫn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, TP.HCM đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, quy hoạch phát triển đô thị được điều chỉnh và ngày càng mở rộng, làm gia tăng khối lượng các dự án phải thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Một số khu vực đã có quy hoạch, có chủ trương thu hồi đất nhưng chậm triển khai, như khu đô thị Bắc Nhà Bè, Nam Bình Chánh, khu đô thị Tây Bắc Củ Chi… ảnh hưởng đến quyền lợi người dân, phát sinh tình trạng chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng không phép.

Từ khóa: