Vàng Mua Bán
SJC HN 48,450 48,920
SJC HCM 48,450 48,900
DOJI AVPL / HN 48,550 48,800
DOJI AVPL / HCM 48,500 48,850
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,160.00 23,190.00
EUR 24,744.62 24,994.57
GBP 27,623.18 27,902.20
JPY 209.35 211.46
Chứng khoán
VNIndex 852.74 0.0 0.0%
HNX 107.04 0.0 0.0%
UPCOM 54.24 -0.07 -0.13%
Thứ hai, 25/05/2020

Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô

CHẤN HƯNG (t/h) 17:41 | 25/04/2019

Do không nắm được quy định của pháp luật mà không ít lái xe vẫn mắc đi mắc lại một số lỗi vi phạm sơ đẳng.
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày

Bạn đã đăng ký nhận bản tin thàng công.

Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Mức phạt các lỗi vi phạm thường gặp đối với ô tô
Từ khóa:
id news:173816