Vàng Mua Bán
SJC HN 46,550 47,320
SJC HCM 46,550 47,300
DOJI AVPL / HN 46,500 47,250
DOJI AVPL / HCM 46,600 47,300
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,150.00 23,180.00
EUR 24,663.50 24,912.63
GBP 29,639.00 29,938.38
JPY 201.44 203.47
Chứng khoán
VNIndex 906.82 -26.27 -2.9%
HNX 104.88 -3.21 -3.06%
UPCOM 56.3 -0.05 -0.09%
Thứ hai, 24/02/2020