Vàng Mua Bán
SJC HN 44,300 44,620
SJC HCM 44,300 44,600
DOJI AVPL / HN 44,280 44,430
DOJI AVPL / HCM 44,300 44,550
Ngoại tệ Mua tiền mặt Bán
USD 23,135.00 23,165.00
EUR 24,649.86 24,898.85
GBP 29,741.12 30,041.54
JPY 204.47 206.54
Chứng khoán
VNIndex 932.22 -2.55 -0.27%
HNX 110.84 1.27 1.15%
UPCOM 56.26 -0.22 -0.38%
Thứ ba, 18/02/2020