May Việt Tiến chi 147 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018

Thứ năm, 14/03/2019 | 07:22 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

May Việt Tiến tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%. Với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi là 147 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG) vừa thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 35%, có nghĩa 1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Với 42 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự chi là 147 tỷ đồng.

  May Việt Tiến chi 147 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018.

May Việt Tiến chi 147 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2018.

VGG sẽ chốt quyền vào ngày 4/4 và thời gian thanh toán dự kiến vào 31/5. May Việt Tiến cũng chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/4 để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày tổ chức dự kiến là 27/4.

Năm 2018, May Việt Tiến ghi nhận hơn 9.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,8% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 596 tỷ đồng, vượt 65,7% so với kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm. 

Lãi ròng sau thuế thu về 492,2 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 468 tỷ đồng, EPS ở mức 8.327 đồng/cổ phiếu.

Từ khóa: